Text Size:
  • A
  • A
  • A

Poparcie dla różnych inicjatyw Ojca Świętego

Jan Paweł II

Oprócz współpracy z Watykanem w dziedzinie technologii komunikacji radiowej i telewizyjnej w czasie pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II, Rycerze Kolumba także finansowali liczne konkretne projekty Ojca Świętego i ściśle z nim współpracowali przy realizacji tych inicjatyw.

Jedną z najważniejszych inicjatyw Rycerzy Kolumba w ramach współpracy z Ojcem Świętym Janem Pawłem II, było ufundowanie w 1981 roku Fundacji Vicarius Christi.

Fundacja ta miała kapitał własny w wysokości 1 miliona dolarów, odsetki od niego były do wyłącznej dyspozycji Ojca Świętego. Od tego czasu wartość kapitału własnego fundacji wzrosła do 20 milionów dolarów, a odsetki od niego osiągnęły 35 milionów dolarów które były do dyspozycji Ojca Świętego.

Popierając walkę Ojca Świętego z ateizmem i ateistycznym komunizmem, Rycerze sponsorowali konferencję pt. „Wspólne korzenie Chrześcijańskie narodów Europejskich”. Następnie sfinansowali też publikację materiałów z konferencji w 1500 egzemplarzach dwu-tomowego wydania. Materiały te zostały przekazane do wschodniej, wówczas komunistycznej, Europy.

Rycerze także pomagali w finansowaniu papieskich podróży jak np. podróż do Kanady w 1984 r., czy też do USA w 1987 r. Wiele papieskich dokumentów było wydawanych przez Rycerzy jak np. „Papież przemawia do amerykańskiego Kościoła”, także wspólnie z Cambridge Center for Study of Faith and Culture, komplet papieskich przemówień do katolików w USA w latach od 1979 do 1988. Rycerze także opracowali i wydali materiały pomocnicze do studiowania encykliki papieskiej „Christifideles Laici”.

Rycerze Kolumba także co roku dofinansowywali działalność Międzynarodowego Ośrodka Młodzieży San Lorenzo w Rzymie. Ośrodek ten stwarza warunki dla młodych pielgrzymów do zapoznania się z Rzymem i Watykanem w stosownej, modlitewnej atmosferze.

W latach 1995-1999, Rycerze Kolumba w całości sfinansowali zakup za sumę 1,5 miliona dolarów siedziby stałego obserwatora Watykanu przy ONZ w Nowym Jorku.

Oprócz wsparcia finansowego, Rycerze Kolumba odpowiedzieli na apel Ojca Świętego o aktywne zaangażowanie świeckich w nową ewangelizację.

Rycerze nie tylko przekazywali datki pieniężne i przepracowali niezliczoną ilość godzin w służbie Kościoła, ale także popierali stanowisko Ojca Świętego w kwestiach społecznych, starając się odpowiedzieć na wezwanie do szerzenie ewangelii i propagowania „Kultury Życia”.

Ojciec Święty Jan Paweł II, przez ponad 20 lat co roku przysyłał Rycerzom Kolumba list, jako dowód uznania zasług Zakonu w służbie Kościołowi. Wiele razy też udzielał audiencji Radzie Dyrektorów, a także Najwyższemu Rycerzowi.