Text Size:
  • A
  • A
  • A

Papież Franciszek Wychwala Rycerzy Kolumba za ich Charytatywność

8/5/2014

Pozdrowienia

No. 49.660Watykan, 28 lipca 2014

 

Jego Świątobliwość Ojciec Święty Franciszek ucieszył się na wieść, że w dniach 5 do 7 sierpnia 2014 roku w Orlando, na Florydzie odbędzie się 132 Konwencja Najwyższej Rady Rycerzy Kolumba. Poprosił mnie, bym w jego imieniu przekazał serdeczne pozdrowienia dla wszystkich uczestników zapewniając jednocześnie o swej bliskości w modlitwie.

Temat tegorocznej Najwyższej Konwencji – Wszyscy będziecie braćmi: nasze powołanie do braterstwa – jest szczególnie bliski sercu Ojca Świętego. Wiara uczy nas, że stworzony na obraz i podobieństwo Trój jedynego Boga i odkupiony zadość uczynniającą ofiarą Chrystusa, Kościół jest powołany, by być wspólnotą braci i sióstr, którzy przyjmują troskę o siebie nawzajem i służą jako zaczyn pojednania i jedności dla całej ludzkiej rodziny. W złożonej socjalnej i wyznaniowej sytuacji Ameryki końca dziewiętnastego wieku, to powołanie znajduje szczególny wyraz w zasadach wiary, braterstwa i służby, które przyświecały założeniu Rycerzy Kolumba. Wierność Rycerzy tym szczytnym ideałom nie tylko zapewniła trwałą żywotność waszemu Zakonowi, ale również wniosła i nadal wnosi znaczący wkład do misji Kościoła na każdym szczeblu, a szczególnie do powszechnej posługi Stolicy Apostolskiej. Za to Jego Świątobliwość jest głęboko wdzięczny.

Tak jak wiara jest kształtowana przez miłosierdzie i przynosi owoce w czynieniu dobra, tak też duch braterstwa wszczepiony przez księdza Michaela McGivney i pierwszych Rycerzy Kolumba nadal wydaje owoce w licznych dziełach charytatywnych lokalnych rad, które zaspakajając potrzeby indywidualnych osób, jednocześnie budują wspólnoty w solidarności i trosce o wspólne dobro.

Świadomy poświęceń, jakiego wymaga tak rozległa działalność dobroczynna, Jego Świątobliwość jest pewny, że Rycerze nadal będą czerpać inspirację z nauki i przykładu Chrystusa, by dotrzeć z serdecznym współczuciem i pomocą do bliźnich, w szczególności do tych ubogich i pokrzywdzonych przez los. Jeżeli służba jest duszą braterstwa, które buduje pokój (Orędzie na Światowy Dzień Pokoju 2014, 10), to każde dzieło charytatywne dokonane przez wasz Zakon powinno być odbiciem miłości Chrystusa, żywego i działającego w komunii swego ciała, Kościoła. Przebywając w promieniu tej miłości, postrzegamy tych, którym służymy, jako braci i siostry; szanujemy ich wrodzoną godność i czcimy obecnego w nich Jezusa (por.Mt 25,40). Jezus zapewnia nas, że dając także otrzymujemy (por. Łk 6,38); tak więc nasze prace dobroczynne stają się źródłem duchowego wzbogacenia, gdyż otwierają nasze serca na przemieniające spotkanie z Panem.

Jak to jasno pokazuje wspaniała historia waszego Zakonu, powołanie do braterstwa znajduje również wyraz w cnocie patriotyzmu i w czynnym zaangażowaniu w budowanie zgodnego i sprawiedliwego społeczeństwa. Jego Świątobliwość jest wdzięczny za aktywną rolę, jaką Rycerze Kolumba odgrywają w walce z usiłowaniami ograniczenia wolności religijnej do sfery prywatnej, w obronie jej właściwego miejsca na forum publicznym i w zachęcaniu wiernych świeckich do podjęcia misji kształtowania społeczeństwa, które odzwierciedla prawdę Chrystusa i wartości Jego Królestwa. Tak jak to jasno powiedział Ojciec Święty w swojej adhortacji apostolskiej Evangelii Gaudium „Ziemia jest naszym wspólnym domem, i wszyscy jesteśmy braćmi”; dlatego też „nikt nie może od nas domagać się, abyśmy usuwali religię w przestrzeń tajemniczego wnętrza osób bez żadnego jej wpływu na życie społeczne i narodowe, nie przejmując się kondycją instytucji społeczeństwa świeckiego, bez wypowiadania się na temat wydarzeń, które interesują obywateli” (No. 183).

W tym względzie szczególnie ważne jest dobrze nam znane i ciągle rosnące zagrożenie integralności małżeństwa i rodziny. Wymaga to nie tylko czujności i konsekwentnego publicznego świadectwa, ale również przekonującego przedstawienia chrześcijańskiej nauki moralnej w świetle mądrej wizji antropologicznej skupiającej się na godności ludzkiej i na prawidłowym używaniu danej nam przez Boga wolności. Ojciec Święty wdzięczny jest waszemu Zakonowi za troskę, by instruować członków w wierze i zaszczepić w nich mocne poczucie odpowiedzialności obywatelskiej. Jest on

wdzięczny również za wsparcie, którego Rycerze udzielają tak ważnym inicjatywom kościelnym jak mające się niedługo odbyć Nadzwyczajne Zgromadzenie Synodu Biskupów, które będzie dotyczyć duszpasterstwa rodzin, i Światowe Spotkanie Rodzin, które w przyszłym roku odbędzie się w Filadelfii. To właśnie rodzina najlepiej uczy tego braterstwa, które jednoczy i buduje społeczeństwo na mocnym fundamencie wzajemnego szacunku, sprawiedliwości, miłosierdzia i prawdy.

Mając to na uwadze Jego Świątobliwość poleca obrady 132-ej Najwyższej Konwencji miłosiernemu wstawiennictwu Maryi, Matki Kościoła. Zapewniając członków Najwyższej Rady, wszystkich Rycerzy i ich Rodziny o wdzięczności i pamięci w modlitwie, z serca udziela swojego apostolskiego błogosławieństwa jako obietnicy radości i pokoju w naszym Panu Jezusie Chrystusie.

Z tej okazji, pragnę również od siebie przekazać serdeczne życzenia i zapewnić o modlitwie.

Pozostaję szczerze oddany,

Pietro Cardinal Parolin

Sekretarz Stanu