Text Size:
  • A
  • A
  • A

Ksiądz arcybiskup William E. Lori S.T.D

Najwyższy Kapelan Rycerzy Kolumba

Arcybiskup William E. Lori

Arcybiskup William E. Lori

Zdjęcie w rozdzielczości 300 DPI

Jako Najwyższy Kapelan Rycerzy Kolumba, ks. arcybiskup William E. Lori z Baltimore, dba o dobro duchowe 1 800 000 członków Zakonu i ich rodzin.

16 maja 2012 r. arcybiskup Lori rozpoczynął przywództwo w pierwszej amerykańskiej archidiecezji - Baltimore.

Arcybiskup Lori urodził się w Louisville, w stanie Kentucky. Stopień bakałarza uzyskał w Seminarium św. Piusa X w Erlanger, w 1973 r., a stopień magistra w Mount Saint Mary's Seminary w Emmitsburgu, MD w 1977 r. W 1982 r. uzyskał tytuł doktora świętej teologii (S.T.D.) na Katolickim Uniwersytecie Ameryki w Waszyngtonie, DC

14 mają 1977 r. William Lori przyjął święcenia kapłańskie z rąk kardynała Williama Bauma w katedrze św. Mateusza w Waszyngtonie. Po wyświęceniu przez pięć lat służył jako wikary w parafii św. Józefa w Landover w stanie Maryland. Następnie sprawował kolejno różne funkcje w archidiecezji, służąc m.in. jako wikariusz generalny, moderator Kurii i sekretarz kardynała Jamesa Hickey.

W 1995 r. otrzymał sakrę biskupią i został mianowany biskupem pomocniczym w Waszyngtonie oraz biskupem tytularnym Bullli, starożytnego biskupstwa w dzisiejszej Tunezji.

Ks. Arcybiskup Lori jest Prezesem Rady Powierników Uniwersytetu Sacred Heart w Fairfield, w stanie Connecticut i Katolickiego Uniwersytetu Ameryki w Waszyngtonie.

Od 2001 r. arcybiskup Lori jest członkiem Komitetu na rzecz Obrony Życia i Komitetu Doktryny Konferencji Katolickich Biskupów Stanów Zjednoczonych (USCCB). W 2002 r., na zaproszenie prezydenta George'a W. Busha został członkiem Prezydenckiego Komitetu ds. Osób z Niepełnosprawnościami Intelektualnymi.

W 2002 r., w czasie ujawnienia skandalu w związku z nadużyciami seksualnym księży, ks. arcybiskup odegrał aktywną rolę w przygotowaniu odpowiedzi Kościoła na skandal i został członkiem nowopowstałego Komitetu ds. Nadużyć Seksualnych USCCB. Brał udział w pracach nad dokumentem Karty Ochrony Dzieci i Młodzieży.

Jako jeden z czterech biskupów amerykańskich należących do komisji opracowującej Kartę, abp Lori udał się do Watykanu, by dokonać przeglądu „podstawowych zasad” Karty, która obecnie jest obowiązującym prawem Kościoła Katolickiego w Stanach Zjednoczonych, które ma zapewnić, że nikt, kto pracuje dla Kościoła katolickiego nie może stanowić zagrożenia dla innych osób, szczególnie dla nieletnich.

Ks. arcybiskup Lori został wybrany na Najwyższego Kapelana Rycerzy Kolumba w kwietniu 2005 r.