Poland

Printer-friendly version Printer-friendly version
Poland Back to Top

Nov. 20-21, Knights of Columbus from across Poland came to Czestochowa for a family pilgrimage. The weekend program included praying the rosary, Mass in the Chapel of Our Lady of Czestochowa, the Stations of the Cross and a visit to a John Paul II coin museum operated by a local Knight. During the pilgrimage, state officers also appeared on a local radio station to offer an introduction about the Knights of Columbus.

20-21 listopada 2015 r. Rycerze Kolumba z całej Polski przybyli do Częstochowy na pielgrzymkę rodzinną. Program weekendowy zawierał modlitwę Różańcową, Mszę św. w kaplicy Matki Boskiej Częstochowskiej, drogę krzyżową i wizytę do muzeum numizmatycznego Jana Pawła II kierowanego przez lokalnego Rycerza. Podczas pielgrzymki funkcjonariusze stanowi wzięli udział w wywiadzie o Rycerzach Kolumba w lokalnej stacji radiowej.

St. Hedwig the Queen Council 15268 in Rzeszów hosted a Mass with one of the Order’s traveling icons of the Holy Family. Auxiliary Bishop Edward E. Bialoglowski of Rzeszów celebrated the liturgy.

Rada nr 15268 im Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie rozpoczęła Peregrynację Obrazu Świętej Rodziny. Biskup Pomocniczy Diecezji Rzeszowskiej Ks. Bp Edward Białogłowski wygłosił kazanie.


Share your news! Use our Submit Knights In Action News form.