Poland

Printer-friendly version Printer-friendly version
Poland Back to Top

The Poland State Council hosted a three-day Knights of Columbus spiritual workshop at the major seminary in Radom. The weekend included Masses and a variety of talks and workshops, most focused on the topic of unity — unity within one's family, council, parish and community. Stanislaw Grygiel, a world-renowned professor and friend of St. John Paul II, delivered the workshop's keynote address.

Rada Stanowa Polska była gospodarzem trzydniowego warsztatu rozwoju duchowego Rycerzy Kolumba w Wyższym Seminarium Duchownym w Radomiu. W tym weekendzie odbyły sięMsze św. oraz wiele rozmów i warsztatów. Większośćz nich było nt. jedności - jedności z rodziną, ze wspólnotąparafialnąi rycerską, oraz z społecznością. Pouczające słowa kierowałdo wszystkich uczestników prof. Stanisław Grygiel – ucznia, doktoranta i przyjaciela papieża Jana Pawła II.

Divine Mercy Council 15726 in Dębica participated in a diocesan march for life and family. The event began with Mass at the Church of Divine Mercy, followed by a talk by Canadian pro-life activist Mary Wagner. The day culminated with a march of about 5,000 people and a family picnic.

Rada nr 15726 Bożego Miłosierdzia w Dębicy wzięła udział w marszu dla życia i rodziny. Impreza rozpoczęła się Mszą św. w kościele Bożego Miłosierdzia, po rozmowie z Mary Wagner kanadyjską aktywistką Pro-Life. Dzień zakończył się marszem i piknikiem. Około 5 000 osób wzięło udział w tym wydarzeniu.Share your news! Use our Submit Knights In Action News form.