Poland

Printer-friendly version Printer-friendly version
Poland Back to Top

Matki Bozej Glogowskiej Council 16038 in Glogow Malopolski, in cooperation with the Regional Blood Center of Rzeszow, conducted a blood drive with the organization's mobile blood collection bus. Many donors, among them several council members, came to donate blood. There were also refreshments for donors.

Rada nr 16038 im. Matki Bożej Głogowskiej w Głogów Małopolski, we współpracy z regionalnym centrum dawców krwi z Rzeszowa, zorganizowała autobus do zbierania krwi. Wśród wielu dawców było kilku członków Rady, którzy przyszli oddać krew. Był też poczęstunek dla dawców krwi.Share your news! Use our Submit Knights In Action News form.