Poland

Printer-friendly version Printer-friendly version

St. Hedwig the Queen Council 15268 in Rzeszow participated in and served as traffic monitors at the annual March for Life and Family that took place May 31 in Rzeszow. The march began with Mass celebrated at Christ the King Church. Knights also attended a Mass of thanksgiving that was held in honor of the 15th episcopal ordination of Bishop Jan F. Wątroba of Rzeszow, who is a fellow member of Council 15268.

Rada nr 15268 Świętej Jadwigi Królowej w Rzeszowie uczestniczyła jako „służba porządkowa" na corocznym Marsz dla Życia i Rodziny, która odbyła się 31 maja w Rzeszowie. Marsz rozpoczął się Mszą Św. odprawioną w kościele Chrystusa Króla. Wcześniej w tym miesiącu Rycerze także uczestniczyli w Uroczystej Mszy Św. z okazji 15-tej rocznicy święceń biskupich JE Ks. Biskupa Jana Wątroby z Rzeszowa, który jest członkiem Rady 15268.Share your news! Use our Submit Knights In Action News form.