Poland

Printer-friendly version Printer-friendly version
Poland Back to Top

Fourth Degree Knights in Poland stand before an onstage Marian icon during a Christian music festival at Corpus Christi Park in Rzeszów. Knights provided an honor guard for the 12th annual installment of the festival, which attracted more than 40,000 people. The event featured a variety of musicans and singing, as well as a visit from the World Youth Day Cross, which Knights escorted on stage.

Rycerze Czwartego stopnia w Polsce stoją na scenie przed ikoną Maryi podczas festiwalu muzyki chrześcijańskiej w Parku Corpus Christi w Rzeszowie. Rycerze zapewnili Gwardię honorową na 12-ty doroczny festiwal, który przyciągnął ponad 40.000 ludzi. W wydarzeniu tym brało udział szereg muzyków oraz peregrynację krzyża światowego dnia młodzieży, który Rycerze eskortowali na scenę.Share your news! Use our Submit Knights In Action News form.