Text Size:
  • A
  • A
  • A

Etyka braterstwa

3/1/2018

Najwyższy Rycerz Carl A. Anderson

Rycerze Kolumba poświęcają się katolickim wartościom i przywództwu poprzez przykład.

Carl A. Anderson

W UBIEGŁYM MIESIĄCU podzieliłem się swoimi spostrzeżeniami o niesamowitym rozwoju programu ubezpieczeniowego Rycerzy Kolumba trwającym od 2000 roku: wartość naszych czynnych ubezpieczeń urosła z 40 miliardów dolarów do niemal 110 miliardów. Nasze aktywa zwiększyły swą wartość z 8,5 miliarda do prawie 25 miliardów dolarów.

Wszyscy możemy być dumni z tych długoterminowych, doskonałych osiągnięć, które z każdym rokiem zwiększają finansowe zabezpieczenie rodzin naszych Braci Rycerzy.

Jestem również szczególnie dumny, że w tym roku po raz kolejny zostaliśmy wybrani jedną z Najbardziej Etycznych Firm na Świecie przez Etishpere Institute.

Jesteśmy jedną z zaledwie 135 wyróżnionych firm z 23 krajów i jedną z zaledwie 3 wyróżnionych w kategorii ubezpieczeniowej.

Jest to 5. rok z kolei, w którym Rycerze Kolumba zostali w ten sposób uhonorowani.

Tytuł ten jest wyrazem uznania, że Rycerze Kolumba wciąż pokazują „wzorowe przywództwo” w takich obszarach jak „udoskonalanie kultury, autentyczne przewodzenie i poświęcenie dla transparentności”.

Wśród Rycerzy Kolumba podzielamy zaangażowanie Etisphere Institute w „ciągłe podnoszenie standardów korporacyjnego postępowania” oraz „przywództwa opartego na wartościach”.

Jestem zatem wyjątkowo wdzięczny, że zostałem osobiście wyróżniony przez Etishpere jako jeden ze „100 Najbardziej Wpływowych Ludzi Etyki Biznesu” w 2014 i 2015 roku.

Zgodnie z tym, co zawsze powtarzałem, nie poświęcimy naszych wartości etycznych, by gonić za zyskiem. Przeciwnie: wierzymy, że etyczna strategia zbudowana na fundamencie wartości jest, zarówno w zakresie marketingu jak i inwestycji, najlepszą drogą do osiągnięcia systematycznego rozwoju oraz do pozostawania konkurencyjnym w ekonomii wolnego rynku.

Jesteśmy dumni, że sposób, w jaki Rycerze Kolumba prowadzą swoją działalność jest nie tylko etyczny, ale też przynosi sukcesy. Podtrzymujemy trwającą od dziesięcioleci tradycję osiągania wyjątkowych wyników w realnym działaniu i w finansowych bilansach.

Wyróżnienie dla nas zostało ogłoszone niedługo po publikacji globalnego raportu 2018 Edelman Trust Barometer, w którym czytamy, że Stany Zjednoczone przeżywają najgorszy kryzys zaufania, jaki kiedykolwiek odnotowano w 18-letniej historii tego badania.

Najbardziej znaczące jest to, że badanie wykazało spadek zaufania pokładanego w rządzie aż o 30 punktów. Indeks zaufania uplasował przez to Stany Zjednoczone najniżej spośród 28 badanych państw.

Raport oznajmia, że „w roku zawirowań w kraju i poza jego granicami zaufanie wobec instytucji w USA uległo katastrofie, odnotowując najbardziej stromy i najbardziej dramatyczny spadek, jaki kiedykolwiek zarejestrował Trust Barometer”.

W raporcie napisano również, że „nie jest przesadą stwierdzenie, iż Stany Zjednoczone osiągnęły w tym kryzysie punkt, który powinien sprowokować wszystkich liderów rządowych oraz powiązanych z biznesem lub z sektorem obywatelskim do natychmiastowego działania. Inercja nie wchodzi w grę, podobnie jak milczenie. Publiczne zaufanie pokładane w tradycyjnych strukturach amerykańskiego przywództwa jest dziś całkowicie nieokreślone i zostało zastąpione przez silne poczucie strachu, niepewności i rozczarowania”.

Ale prawdopodobnie najbardziej interesujący jest wniosek z tego raportu: „Dziś przedsiębiorstwa i organizacje pozarządowe są postrzegane na równi jako instytucje dające największą nadzieję naszym respondentom”.

To zaś nakłada wyjątkową odpowiedzialność na barki Rycerzy Kolumba, największego katolickiego przedsiębiorstwa i największej bratniej organizacji na świecie. I jest to wyzwanie, przed którym nie uciekniemy.

Będziemy kontynuować naszą misję podtrzymywania silnego, osiągającego sukcesy modelu biznesowego opartego na etyce braterstwa. Będziemy także kontynuować promowanie naszych wartości miłosierdzia, jedności i braterstwa jako najlepszej podstawy ku temu, by odbudować zaufanie w naszych społecznych i rządowych instytucjach.

W istocie, praca nad przywróceniem tych wartości do centrum życia naszego narodu może być najbardziej patriotycznym działaniem, jakie możemy dziś przedsięwziąć.

Ludzie mogą mówić, że wartości, które pielęgnujemy, stają się coraz bardziej nieaktualne. Proszę ich jednak, by pamiętali słowa Wielebnego Martina Luthera Kinga Juniora: „Zawsze jest właściwy czas na to, by postąpić właściwie”.

Dziś mamy unikalną okazję do tego, by przynieść nasze katolickie wartości rynkowi i przestrzeni publicznej.

Vivat Jezus!