Miesięczne Wyzwanie Najwyższego Kapelana

Miesięczne Wyzwanie Najwyższego Kapelana

Kwiecień 2019

Gdy zajął z nimi miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im. Wtedy oczy im się otworzyły i poznali Go, lecz On zniknął im z oczu. I mówili nawzajem do siebie: "Czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i Pisma nam wyjaśniał?" (Ewangelia z dnia 21 kwietnia, Łk 24, 30-32)

Ogień w trzewiach, pasja, zapał: to tylko kilka zwrotów, którymi opisujemy tych, którzy potrafią sięgnąć po głęboką, wewnętrzną motywację i których działanie przyczynia się do zmian. Moi Bracia, czy możemy tak samo opisać nasz wewnętrzny zapał, by sięgnąć głębiej do nauk Chrystusa? Czy nasze serca "pałają w nas" i powodują, że każdego dnia zapoznajemy się z bogactwem naszej wiary? Czy mamy ogień w naszych trzewiach, kiedy należy być mężczyzną, który nie stoi cicho niczym automat do napojów, kiedy słyszy, że nauczanie Kościoła jest szkalowane przez jego kolegów? By przewodzić w wierze, musimy tę wiarę znać. Nie możemy dać tego, czego sami nie mamy. Z Bożą łaską niech każdy stanie się uczniem, którego "serce pała w nim".

Wyzwanie Najwyższego Kapelana Arcybiskupa Williama E. Loriego:

W tym miesiącu wzywam Was, byście pogłębiali pragnienie posiadania serca "pałającego" o nową znajomość nauki i doktryny Kościoła. Poświęćcie 5-10 minut dziennie na lekturę Katechizmu lub innych materiałów, katolicką konferencję dostępną online lub skorzystajcie z lokalnego programu formowania się w wierze. Ponadto wzywam Was, abyście porozmawiali z bratem w Chrystusie o tym, czego się dowiedzieliście.