Miesięczne Wyzwanie Najwyższego Kapelana

Miesięczne Wyzwanie Najwyższego Kapelana

Styczeń 2019

Kiedy cały lud przystępował do chrztu, Jezus także przyjął chrzest. A gdy się modlił, otworzyło się niebo i Duch Święty zstąpił na Niego, w postaci cielesnej niby gołębica, a z nieba odezwał się głos: "Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie" (Ewangelia z dnia 13 stycznia, Łk 3, 21-22)

Pomyślcie. Czy rzeczywiście patrzycie na siebie jako na umiłowanych synów, w których Bóg "ma upodobanie"? Szczerze mówiąc, większość mężczyzn – również piszący te słowa arcybiskup – przechodzi przez okresy, w których nie odczuwamy, że nasz ojciec ma w nas upodobanie. Być może myślimy o sobie jako o człowieku, który wszystko zawdzięcza tylko sobie i nic nie jest Mu dłużny. Być może nie doświadczyliśmy miłości naszego ziemskiego ojca i sama idea bycia umiłowanym jest dla nas niedorzeczna. Być może zamiast autentycznych słów Jezusa słyszymy "To jest mój syn krnąbrny, który mnie rozczarował". A jednak wiemy, że zostaliśmy ochrzczeni w Chrystusie i mamy udział w jego tożsamości umiłowanego dziecka. Bycie umiłowanym synem jest fundamentem naszej tożsamości. Oczywistym faktem jest to, że nasz Ojciec Niebieski ma w nas upodobanie.

Wyzwanie Najwyższego Kapelana Arcybiskupa Williama E. Loriego:

W tym miesiącu wzywam Was do wsłuchania się w Ojca Niebieskiego kierującego słowa "Tyś jest mój syn umiłowany" osobiście do Was i do refleksji nad Waszą tożsamością w nim. Polecam, byście, jeśli to możliwe, uczynili to w trakcie adoracji. Ponadto wzywam Was, abyście spędzili trochę czasu z kimś, kto kocha Was bezwarunkowo. Zapytajcie, dlaczego tak jest. Ich odpowiedzi mogą Wam dać wgląd w namiastkę bezwarunkowej miłośći Boga do Was.