Miesięczne Wyzwanie Najwyższego Kapelana

Co to jest Miesięczne Wyzwanie Najwyższego Kapelana?

Każdego miesiąca abp William Lori – Najwyższy Kapelan Rycerzy Kolumba – wybiera krótki fragment Ewangelii z jednej z niedziel nadchodzącego miesiąca. Następnie dzieli się krótką refleksją na temat tego fragmentu i stawia przed mężczyznami zadanie, którym powinni żyć przez kolejny miesiąc.

Miesiąc później mężczyźni podejmujący to wyzwanie jako grupa, spotykają się i dzielą swoimi doświadczeniami życia tym wyzwaniem.

Miesięczne Wyzwanie Najwyższego Rycerza najlepiej omawiać podczas comiesięcznego spotkania Rycerzy Kolumba, ale może być ono podejmowane także w osobnych grupach lub nawet indywidualnie.

Przyjmując Miesięczne Wyzwanie Najwyższego Kapelana, mężczyźni podejmują się bezpośredniego, konkretnego działania, by samemu wzrastać w wierze i pomóc w tym braciom.

Aktualne Wyzwanie

Sierpień 2019

„Niech będą przepasane biodra wasze i zapalone pochodnie! A wy [bądźcie] podobni do ludzi, oczekujących swego pana, kiedy z uczty weselnej powróci, aby mu zaraz otworzyć, gdy nadejdzie i zakołacze. Szczęśliwi owi słudzy, których pan zastanie czuwających, gdy nadejdzie”. (Ewangelia z dnia 11 sierpnia, Łk 12, 35-37a)

Hasło Semper Paratus — z łaciny: zawsze gotowi — jest mottem Amerykańskiej Straży Przybrzeżnej, ale może też służyć Tobie i mnie jako motto w chrześcijańskim życiu. W tym fragmencie Ewangelii Jezus wzywa nas do nieustannego czuwania. Moi Bracia, ani w dzień ani w nocy nie możemy pozwolić, by w nasze granice przedarły się potężne pokusy gniewu, posiadania dóbr, pożądania i inne. Jutro nie jest gwarantowane nikomu z nas. I Ty i ja możemy przywołać w pamięci postać kogoś, kogo nagła śmierć przypomina nam, że nie wiemy, kiedy przyjdzie nam zdać rachunek. Niech nasz Mistrz zastanie nas czuwających w czasie swego przyjścia!

Wyzwanie Najwyższego Kapelana Arcybiskupa Williama E. Loriego:

W tym miesiącu wzywam Was, abyście codziennie ćwiczyli czujność poprzez wielowiekową praktykę prostego rachunku sumienia na koniec każdego dnia, zanim położycie się do łóżka. Wzywam Was także, abyście uważnie czuwali wraz z całą radą poprzez program Adoracji Najświętszego Sakramentu z modelu Wiara przez Uczynki lub też indywidualnie poświęcali czas na adorację eucharystyczną.

Pytania do refleksji:

Czy zerkanie na telefon jest pierwszą i ostatnią rzeczą, jaką robisz każdego dnia? Czy w tej epoce rozproszeń istnieją sposoby na wyostrzenie czujności i skupienia na tym, co naprawdę istotne? Czy codzienny rachunek sumienia pomaga Ci zwiększyć swoją czujność?


Poprzednie Wyzwanie

Lipiec 2019

Czerwiec 2019

Maj 2019

Kwiecień 2019

Marzec 2019

Luty 2019

Styczeń 2019

Grudzień 2018


Instrukcje

Miesięczne Wyzwanie Najwyższego Kapelana na dany miesiąc będzie dostępne w kilku miejscach:

  • Magazyn Columbia
  • Media społecznościowe Rycerzy Kolumba
  • Wiadomości na komunikatorze WhatsApp

Aby omówić Miesięczne Wyzwanie Najwyższego Kapelana w czasie spotkania Rycerzy Kolumba (najlepiej podczas Katechezy Kapelana lub Przemówienia Wielkiego Rycerza) lub na innym spotkaniu:

1) Rozpocznij od Znaku Krzyża lub innej krótkiej modlitwy:

Przykładowa modlitwa na rozpoczęcie: Przyjdź, Duchu Święty. Dziękujemy Ci za to, że prowadzisz nas przez nasze życie i modlimy się, byśmy mieli odwagę, jaką odznaczał się Czcigodny ks. McGivney, żyjąc wiarą w pełni w naszej radzie, w naszych rodzinach i w społeczeństwie. Niech nasze dzisiejsze słowa oddają chwałę Twojemu Najświętszemu Sercu, a jeśli w zeszłym miesiącu napotkaliśmy trudności, by żyć wiarą, dopomóż nam, byśmy nigdy nie przestali zwracać się do Ciebie i zawsze próbowali ponownie.

2) Przeczytaj ponownie Miesięczne Wyzwanie Najwyższego Kapelana z zeszłego miesiąca.

3) Otwórz dyskusję na temat prób życia wyzwaniem w ubiegłym miesiącu. W każdym miesiącu publikowane są Pytania do Refleksji, które powinny pomóc w tej rozmowie. Nie przejmuj się kolejnością, w jakiej mężczyźni będą się wypowiadać, a także wtedy, gdy między jedną a drugą wypowiedzią będzie chwila ciszy. Nie każdy musi się wypowiedzieć i nie ma nic złego w tym, jeśli dyskusja jest krótka. Zachęca się mężczyzn, aby odnosili się do wypowiedzi swoich poprzedników.

4) Gdy skończycie, przeczytaj Miesięczne Wyzwanie Najwyższego Kapelana na najbliższy miesiąc

5) Zakończ, pytając czy są jakieś intencje modlitwy i zakończ modlitwą oraz Znakiem Krzyża.

Przykładowa modlitwa na zakończenieOjcze Niebieski, dziękujemy Ci za ten wspólny czas z naszymi Braćmi. Prosimy Cię, miej miłosierdzie nad wszystkimi ludźmi, za których się modliliśmy i intencjami, które zgłaszaliśmy. Daj nam wytrwałość życia wyzwaniem na kolejny miesiąc i pamięć o tym, że jesteśmy w nim zjednoczeni ze wszystkimi naszymi Braćmi Rycerzami na całym świecie.