Miesięczne Wyzwanie Najwyższego Kapelana

Co to jest Miesięczne Wyzwanie Najwyższego Kapelana?

Każdego miesiąca abp William Lori – Najwyższy Kapelan Rycerzy Kolumba – wybiera krótki fragment Ewangelii z jednej z niedziel miesiąca. Następnie dzieli się krótką refleksją na temat tego fragmentu i stawia przed mężczyznami zadanie, którym powinni żyć przez kolejny miesiąc.

Miesiąc później mężczyźni podejmujący to wyzwanie jako grupa, spotykają się i dzielą swoimi doświadczeniami życia tym wyzwaniem.

Miesięczne Wyzwanie Najwyższego Rycerza najlepiej omawiać podczas comiesięcznego spotkania Rycerzy Kolumba, ale może być ono podejmowane także w osobnych grupach lub nawet indywidualnie.

Przyjmując Miesięczne Wyzwanie Najwyższego Kapelana, mężczyźni podejmują się bezpośredniego, konkretnego działania, by samemu wzrastać w wierze i pomóc w tym braciom.

Aktualne Wyzwanie

Kwiecień 2020

Około godziny dziewiątej Jezus zawołał donośnym głosem: „Eli, Eli, lema sabachthani?”, to znaczy Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie opuścił? (...). A Jezus raz jeszcze zawołał donośnym głosem i wyzionął ducha. A oto zasłona przybytku rozdarła się na dwoje z góry na dół. (Ewangelia z dnia 5 kwietnia, Mt 27, 46, 50-51a)

Czasem myślimy sobie, że Jezus był „fajnym gościem” i że naszym celem jako chrześcijan jest być fajnymi ludźmi, robić fajne rzeczy i nie zajmować się niczym nieprzyjemnym. Te rozdzierające serce słowa Jezusa na krzyżu powinny zmiażdżyć owo błędne rozumienie. Oto Syn Boga, cytując Psalm 22, woła: „Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił?”. Jezus pozwala nam, byśmy uczynili te słowa swoimi w każdej naszej chwili bólu, udręki i cierpienia. Ty i ja jesteśmy zaproszeni, by w ufności i zawierzeniu otwarcie wydobyć wnętrza naszych serc dla Pana.

Wyzwanie Najwyższego Kapelana Arcybiskupa Williama E. Loriego:

W tym miesiącu, kiedy to wkraczamy w Wielki Tydzień i celebrujemy mękę, śmierć i zmartwychwstanie naszego Pana, wzywam Was do modlitwy Drogą Krzyżową i rozważania nad Chrystusową udręką.

Pytania do refleksji:

Czy zdarzało się, że Bóg wydawał Ci się odległy? Jak możesz ukształtować swoją wiarę tak, by nie ograniczała się do bycia „fajnym facetem”, ale by otwierała na rzeczywistość cierpienia? W jaki sposób fakt, że Chrystus przyjął cierpienie i śmierć, pomaga Ci dzielić się z Nim swoim cierpieniem w modlitwie Drogi Krzyżowej?


Poprzednie Wyzwanie

Marzec 2020

Luty 2020

Styczeń 2020

Listopad 2019

Październik 2019

Wrzesień 2019

Sierpień 2019

Lipiec 2019

Czerwiec 2019

Maj 2019

Kwiecień 2019

Marzec 2019

Luty 2019

Styczeń 2019

Grudzień 2018


Instrukcje

Miesięczne Wyzwanie Najwyższego Kapelana na dany miesiąc będzie dostępne w kilku miejscach:

  • Magazyn Columbia
  • Media społecznościowe Rycerzy Kolumba
  • Wiadomości na komunikatorze WhatsApp

Aby omówić Miesięczne Wyzwanie Najwyższego Kapelana w czasie spotkania Rycerzy Kolumba (najlepiej podczas Katechezy Kapelana lub Przemówienia Wielkiego Rycerza) lub na innym spotkaniu:

1) Rozpocznij od Znaku Krzyża lub innej krótkiej modlitwy:

Przykładowa modlitwa na rozpoczęcie: Przyjdź, Duchu Święty. Dziękujemy Ci za to, że prowadzisz nas przez nasze życie i modlimy się, byśmy mieli odwagę, jaką odznaczał się Czcigodny ks. McGivney, żyjąc wiarą w pełni w naszej radzie, w naszych rodzinach i w społeczeństwie. Niech nasze dzisiejsze słowa oddają chwałę Twojemu Najświętszemu Sercu, a jeśli w zeszłym miesiącu napotkaliśmy trudności, by żyć wiarą, dopomóż nam, byśmy nigdy nie przestali zwracać się do Ciebie i zawsze próbowali ponownie.

2) Przeczytaj ponownie Miesięczne Wyzwanie Najwyższego Kapelana z zeszłego miesiąca.

3) Otwórz dyskusję na temat prób życia wyzwaniem w ubiegłym miesiącu. W każdym miesiącu publikowane są Pytania do Refleksji, które powinny pomóc w tej rozmowie. Nie przejmuj się kolejnością, w jakiej mężczyźni będą się wypowiadać, a także wtedy, gdy między jedną a drugą wypowiedzią będzie chwila ciszy. Nie każdy musi się wypowiedzieć i nie ma nic złego w tym, jeśli dyskusja jest krótka. Zachęca się mężczyzn, aby odnosili się do wypowiedzi swoich poprzedników.

4) Gdy skończycie, przeczytaj Miesięczne Wyzwanie Najwyższego Kapelana na najbliższy miesiąc

5) Zakończ, pytając czy są jakieś intencje modlitwy i zakończ modlitwą oraz Znakiem Krzyża.

Przykładowa modlitwa na zakończenieOjcze Niebieski, dziękujemy Ci za ten wspólny czas z naszymi Braćmi. Prosimy Cię, miej miłosierdzie nad wszystkimi ludźmi, za których się modliliśmy i intencjami, które zgłaszaliśmy. Daj nam wytrwałość życia wyzwaniem na kolejny miesiąc i pamięć o tym, że jesteśmy w nim zjednoczeni ze wszystkimi naszymi Braćmi Rycerzami na całym świecie.