Miesięczne Wyzwanie Najwyższego Kapelana

Co to jest Miesięczne Wyzwanie Najwyższego Kapelana?

Każdego miesiąca abp William Lori – Najwyższy Kapelan Rycerzy Kolumba – wybiera krótki fragment Ewangelii z jednej z niedziel nadchodzącego miesiąca. Następnie dzieli się krótką refleksją na temat tego fragmentu i stawia przed mężczyznami zadanie, którym powinni żyć przez kolejny miesiąc.

Miesiąc później mężczyźni podejmujący to wyzwanie jako grupa, spotykają się i dzielą swoimi doświadczeniami życia tym wyzwaniem.

Miesięczne Wyzwanie Najwyższego Rycerza najlepiej omawiać podczas comiesięcznego spotkania Rycerzy Kolumba, ale może być ono podejmowane także w osobnych grupach lub nawet indywidualnie.

Przyjmując Miesięczne Wyzwanie Najwyższego Kapelana, mężczyźni podejmują się bezpośredniego, konkretnego działania, by samemu wzrastać w wierze i pomóc w tym braciom.

Aktualne Wyzwanie

Czerwiec 2019

Jezus powiedział do swoich uczniów: "To wam powiedziałem, przebywając wśród was. A Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem". (Ewangelia z dnia 9 czerwca, Uroczystość Zesłania Ducha Świętego, J 14, 25-26)

Spróbujcie postawić się w sytuacji uczniów słyszących te słowa podczas Ostatniej Wieczerzy. Prawdopodobnie odczuwali frustrację, lęk i byli zdezorientowani. Być może nawet przeczuwali, że ich dni bycia z Jezusem w Jego ziemskim ciele kończą się. W tym miesiącu świętujemy Dzień Pięćdziesiątnicy i kierujemy nasze skupienie na obietnicę, jaką Jezus złożył każdemu z nas: że nigdy nas nie opuści, że ześle Ducha Świętego jako naszego przewodnika, obrońcę i pomocnika. Twoje ciało jest rzeczywiście świątynią Ducha Świętego. Jako uczniowie Jezusa i umiłowani synowie Ojca Niebieskiego, bądźmy znani jako mężczyźni, którzy ciągle zbliżają się do Ducha Świętego i uwalniają Jego siłę w swoim życiu.

Wyzwanie Najwyższego Kapelana Arcybiskupa Williama E. Loriego:

W tym miesiącu wzywam Was do pogłębienia swojej relacji z Duchem Świętym, modląc się słowami: "Przyjdź, Duchu Święty", gdy zaczynacie swój czas na modlitwę, pracę lub aktywności w domu. Ponadto wzywam Was do zaproszenia przyjaciela lub członka rodziny, który nie praktykuje swojej wiary, by dołączył do Was podczas Mszy św. lub adoracji.


Poprzednie Wyzwanie

Maj 2019

Kwiecień 2019

Marzec 2019

Luty 2019

Styczeń 2019

Grudzień 2018


Instrukcje

Miesięczne Wyzwanie Najwyższego Kapelana na dany miesiąc będzie dostępne w kilku miejscach:

  • Magazyn Columbia
  • Media społecznościowe Rycerzy Kolumba
  • Wiadomości na komunikatorze WhatsApp

Aby omówić Miesięczne Wyzwanie Najwyższego Kapelana w czasie spotkania Rycerzy Kolumba (najlepiej podczas Katechezy Kapelana lub Przemówienia Wielkiego Rycerza) lub na innym spotkaniu:

1) Rozpocznij od Znaku Krzyża lub innej krótkiej modlitwy:

Przykładowa modlitwa na rozpoczęcie: Przyjdź, Duchu Święty. Dziękujemy Ci za to, że prowadzisz nas przez nasze życie i modlimy się, byśmy mieli odwagę, jaką odznaczał się Czcigodny ks. McGivney, żyjąc wiarą w pełni w naszej radzie, w naszych rodzinach i w społeczeństwie. Niech nasze dzisiejsze słowa oddają chwałę Twojemu Najświętszemu Sercu, a jeśli w zeszłym miesiącu napotkaliśmy trudności, by żyć wiarą, dopomóż nam, byśmy nigdy nie przestali zwracać się do Ciebie i zawsze próbowali ponownie.

2) Przeczytaj ponownie Miesięczne Wyzwanie Najwyższego Kapelana z zeszłego miesiąca.

3) Otwórz dyskusję na temat prób życia wyzwaniem w ubiegłym miesiącu. W każdym miesiącu publikowane są Pytania do Refleksji, które powinny pomóc w tej rozmowie. Nie przejmuj się kolejnością, w jakiej mężczyźni będą się wypowiadać, a także wtedy, gdy między jedną a drugą wypowiedzią będzie chwila ciszy. Nie każdy musi się wypowiedzieć i nie ma nic złego w tym, jeśli dyskusja jest krótka. Zachęca się mężczyzn, aby odnosili się do wypowiedzi swoich poprzedników.

4) Gdy skończycie, przeczytaj Miesięczne Wyzwanie Najwyższego Kapelana na najbliższy miesiąc

5) Zakończ, pytając czy są jakieś intencje modlitwy i zakończ modlitwą oraz Znakiem Krzyża.

Przykładowa modlitwa na zakończenieOjcze Niebieski, dziękujemy Ci za ten wspólny czas z naszymi Braćmi. Prosimy Cię, miej miłosierdzie nad wszystkimi ludźmi, za których się modliliśmy i intencjami, które zgłaszaliśmy. Daj nam wytrwałość życia wyzwaniem na kolejny miesiąc i pamięć o tym, że jesteśmy w nim zjednoczeni ze wszystkimi naszymi Braćmi Rycerzami na całym świecie.