Miesięczne Wyzwanie Najwyższego Kapelana

Co to jest Miesięczne Wyzwanie Najwyższego Kapelana?

Każdego miesiąca abp William Lori – Najwyższy Kapelan Rycerzy Kolumba – wybiera krótki fragment Ewangelii z jednej z niedziel miesiąca. Następnie dzieli się krótką refleksją na temat tego fragmentu i stawia przed mężczyznami zadanie, którym powinni żyć przez kolejny miesiąc.

Miesiąc później mężczyźni podejmujący to wyzwanie jako grupa, spotykają się i dzielą swoimi doświadczeniami życia tym wyzwaniem.

Miesięczne Wyzwanie Najwyższego Rycerza najlepiej omawiać podczas comiesięcznego spotkania Rycerzy Kolumba, ale może być ono podejmowane także w osobnych grupach lub nawet indywidualnie.

Przyjmując Miesięczne Wyzwanie Najwyższego Kapelana, mężczyźni podejmują się bezpośredniego, konkretnego działania, by samemu wzrastać w wierze i pomóc w tym braciom.

Aktualne Wyzwanie

Grudzień 2019

W owym czasie wystąpił Jan Chrzciciel i głosił na Pustyni Judzkiej te słowa: „Nawróćcie się, bo bliskie jest królestwo niebieskie”. Do niego to odnosi się słowo proroka Izajasza, gdy mówi: „Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, dla Niego prostujcie ścieżki!”. (Ewangelia z dnia 8 grudnia, Mt 3, 1-3)

Wszyscy znamy to poczucie paniki, które pojawia się tuż przed przybyciem gości do naszych domów. Goście mają przybyć lada chwila, a my pośpiesznie sprzątamy i czynimy ostatnie przygotowania. Moi Bracia Rycerze, w tym fragmencie Ewangelii widzimy Jana Chrzciciela, który biega po domu i woła do wszystkich, aby przygotowali się na najważniejszego gościa w życiu: Jezusa Chrystusa. I to jest nasze wspólne zadanie na każdy dzień tego Adwentu: zajrzeć w każdy kąt naszego duchowego domu i posprzątać bałagan, bo nadejście Chrystusa jest blisko. Módlmy się o łaskę pokuty i przygotowania naszych dusz na nadejście naszego Pana.

Wyzwanie Najwyższego Kapelana Arcybiskupa Williama E. Loriego:

W tym miesiącu wzywam Was, abyście pościli lub powstrzymali się od spożywania mięsa w jeden dzień w tygodniu w ramach przygotowań na nadejście Chrystusa. Po drugie, wzywam Was, abyście lepiej przygotowali się na Jego przyjście poprzez Propagowanie Religijnej Treści Adwentu lub po prostu życząc ludziom „Wesołych Świąt Bożego Narodzenia!”.

Pytania do refleksji:

W jaki sposób traktowanie Adwentu jako czasu pokuty i przygotowania zmienia to, jak rozumiemy i przeżywamy święta Bożego Narodzenia? Jaki jest jeden praktyczny sposób, przez który przenosisz swoje skupienie z rzeczy materialnych na światło Chrystusa i ofiarniczego ducha Adwentu? Jak możesz przypomnieć innym o radości Bożego Narodzenia w tym czasie?


Poprzednie Wyzwanie

Listopad 2019

Październik 2019

Wrzesień 2019

Sierpień 2019

Lipiec 2019

Czerwiec 2019

Maj 2019

Kwiecień 2019

Marzec 2019

Luty 2019

Styczeń 2019

Grudzień 2018


Instrukcje

Miesięczne Wyzwanie Najwyższego Kapelana na dany miesiąc będzie dostępne w kilku miejscach:

  • Magazyn Columbia
  • Media społecznościowe Rycerzy Kolumba
  • Wiadomości na komunikatorze WhatsApp

Aby omówić Miesięczne Wyzwanie Najwyższego Kapelana w czasie spotkania Rycerzy Kolumba (najlepiej podczas Katechezy Kapelana lub Przemówienia Wielkiego Rycerza) lub na innym spotkaniu:

1) Rozpocznij od Znaku Krzyża lub innej krótkiej modlitwy:

Przykładowa modlitwa na rozpoczęcie: Przyjdź, Duchu Święty. Dziękujemy Ci za to, że prowadzisz nas przez nasze życie i modlimy się, byśmy mieli odwagę, jaką odznaczał się Czcigodny ks. McGivney, żyjąc wiarą w pełni w naszej radzie, w naszych rodzinach i w społeczeństwie. Niech nasze dzisiejsze słowa oddają chwałę Twojemu Najświętszemu Sercu, a jeśli w zeszłym miesiącu napotkaliśmy trudności, by żyć wiarą, dopomóż nam, byśmy nigdy nie przestali zwracać się do Ciebie i zawsze próbowali ponownie.

2) Przeczytaj ponownie Miesięczne Wyzwanie Najwyższego Kapelana z zeszłego miesiąca.

3) Otwórz dyskusję na temat prób życia wyzwaniem w ubiegłym miesiącu. W każdym miesiącu publikowane są Pytania do Refleksji, które powinny pomóc w tej rozmowie. Nie przejmuj się kolejnością, w jakiej mężczyźni będą się wypowiadać, a także wtedy, gdy między jedną a drugą wypowiedzią będzie chwila ciszy. Nie każdy musi się wypowiedzieć i nie ma nic złego w tym, jeśli dyskusja jest krótka. Zachęca się mężczyzn, aby odnosili się do wypowiedzi swoich poprzedników.

4) Gdy skończycie, przeczytaj Miesięczne Wyzwanie Najwyższego Kapelana na najbliższy miesiąc

5) Zakończ, pytając czy są jakieś intencje modlitwy i zakończ modlitwą oraz Znakiem Krzyża.

Przykładowa modlitwa na zakończenieOjcze Niebieski, dziękujemy Ci za ten wspólny czas z naszymi Braćmi. Prosimy Cię, miej miłosierdzie nad wszystkimi ludźmi, za których się modliliśmy i intencjami, które zgłaszaliśmy. Daj nam wytrwałość życia wyzwaniem na kolejny miesiąc i pamięć o tym, że jesteśmy w nim zjednoczeni ze wszystkimi naszymi Braćmi Rycerzami na całym świecie.