Text Size:
  • A
  • A
  • A

Kultura Życia

Kultura Życia

2016 Stany Zjednoczone Marsz dla Życia

2015 Kanada Marsz dla Życia

 

100 % twojej darowizny jest bezpośrednio wykorzystane na wsparcie na rzecz wybranego przez ciebie programu pomocy charytatywnej czy humanitarnej prowadzonej przez Rycerzy Kolumba.

“Życie ludzkie jest święte i nienaruszalne w każdej chwili swego istnienia, także w fazie początkowej, która poprzedza narodziny. Człowiek już w łonie matki należy do Boga, bo Ten, który wszystko przenika i zna, tworzy go i kształtuje swoimi rękoma, widzi go, gdy jest jeszcze małym, bezkształtnym embrionem i potrafi w nim dostrzec dorosłego człowieka, którym stanie się on w przyszłości i którego dni są już policzone, a powołanie już zapisane w „księdze żywota” (por. Ps 139 [138], 1. 13-16). Jak poświadczają liczne teksty biblijne60, także człowiek ukryty jeszcze w łonie matki jest w pełni osobową istotą, ku której zwraca się miłościwa i ojcowska Opatrzność Boga.” (Evangelium Vitae, 61).

W swojej Encyklice z 1995 roku Evangelium Vitae, św. Jan Paweł II wezwał wiernych katolików do świadczenia o Ewangelii Życia i budowania „cywilizacji życia i miłości” (100). Wypełniając tę misję oraz katolickie idee miłosierdzia, jedności i braterstwa na których opiera się nasz Zakon, Rycerze Kolumba z głębokim przekonaniem głoszą, że każde życie ludzkie jest darem Bożym, obdarzonym pewnymi niezbywalnymi prawami – a najważniejsze spośród nich to prawo do życia. Mimo panujących dziś trudności i niepewności, nie mamy wątpliwości, że każde życie ludzkie jest święte i nietykalne, i należy go bronić za wszelką cenę. W tym celu, Rycerze Kolumba wspierają politykę społeczną, która promuje Kulturę Życia i przeciwstawia się wprowadzeniu ustawodawstwa promującego aborcję, antykoncepcję, sterylizację, klonowanie, niszczenie embrionów, samobójstwo z asystą, eutanazję, niesprawiedliwą wojnę i karę śmierci, gdy istnieje alternatywne rozwiązanie.

Jednym z najbardziej skutecznych sposobów, przez które Rycerze Kolumba promują Kulturę Życia i pomogli już tysiącom kobiet uratować ich dzieci, jest Inicjatywa Ultrasonograf. Dzięki tej inicjatywie do września 2018 roku zakupiono 979 ultrasonografów zakupionych za łączną kwotę ponad 48 milionów dolarów i umieszczono je w odpowiednich placówkach we wszystkich 50 stanach oraz w Kanadzie, na Jamajce, w Gwatemali i Peru.

Aby dowiedzieć się czegoś więcej o Inicjatywie Ultrasonograf, prosimy kliknąć tutaj (strona po angielsku).

Darowizna w 100% zostaje przekazana na Fundusz Kultura Życia.

Nasz Zakon wytrwale broni i promuje Kulturę Życia, gdyż jesteśmy przekonani, że w prawie naturalnym, które jest wpisane w serce każdej osoby jest uznanie, iż każde życie jest święte od poczęcia do jego końca. W głębi naszej świadomości, rozum ludzki wie, że źródło jego istnienia – to znaczy życie ludzkie – powinno być chronione i czczone. W tym względzie, przesłanie Rycerzy Kolumba sięga poza nasz Zakon i wyznanie religijne, jest to powszechne przesłanie, z którym może się zgodzić każda osoba posiadająca dobrą wolę.

Prawo do życia różni się od innych praw. Jest to najbardziej podstawowe prawo i warunek konieczny innych praw osoby ludzkiej, stanowiący fundament każdej ludzkiej wspólnoty i również politycznej wspólnoty. Święty Jan Paweł II powiedział, że jeżeli życie ludzkie samo w sobie nie jest szanowane, wtedy wszystkie inne prawa – na przykład prawo do opieki zdrowotnej, małżeństwa, do kultury, do religii są „fałszywe i złudne”. Prawo do życia jest „warunkiem” wszelkich praw człowieka. Nasz Zakon zatem, przyłącza się do Kościoła powszechnego w obronie godności ludzkiego życia i w staraniach, aby doprowadzić do prawnej i konstytucjonalnej obrony każdego ludzkiego życia na poziome międzynarodowym, krajowym i lokalnym.

Aby dowiedzieć się czegoś więcej o Inicjatywie Ultrasonograf, prosimy kliknąć tutaj (strona po angielsku).

Darowizna w 100% zostaje przekazana na Fundusz Kultura Życia.