Text Size:
  • A
  • A
  • A

Zasady tyczące się nie ujawniania danych osobowych

 

Informacje dotyczące jak najlepiej przeglądać stronę internetową KofC.org:

 

www.kofc.org najlepiej przeglądać korzystając z Internet Explorer 10 lub nowszego, lub aktualnej wersji Mozilla Firefox®, Safari, Chrome, lub równorzędnego oprogramowania przeglądarki.

Jeśli twoja przeglądarka internetowa jest starsza, możesz mieć problemy z prawidłowym przeglądaniem wielu funkcji naszej strony internetowej.

Na ogół możesz określić wersję twojej przeglądarki, wybierając „Pomoc” w górnej części okna przeglądarki, a następnie wybierając „O” (twojej przeglądarce).

Prosimy o kontakt z nami w przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących strony internetowej www.kofc.org tutaj.

 

Knights of Columbus
1 Columbus Plaza
New Haven, CT 06510
(203) 752-4000

 

Rezydenci Kanady mogą również wysyłać pocztę na adres:

Knights of Columbus
888 Sidney Street
Belleville ON K8N 4Z5

 

Nie ujawnianie danych osobowych jest ważnym czynnikiem w budowaniu zaufania pomiędzy Rycerzami Kolumba a osobami używającymi ich stronę internetową. Z drugiej strony, zbieranie danych personalnych klienta jest ważnym czynnikiem w procesie zrozumienia istoty jego interakcji z naszą strona internetową, dzięki czemu możliwe jest lepsze poznanie jego potrzeb.

Witryna internetowa Rycerzy Kolumba rejestruje tylko dane osobiste świadomie podawane przez osoby ją używające. Rycerze Kolumba w żadnym przypadku nie ujawniają danych osobowych stronom trzecim bez zgody klientów, z wyjątkiem przypadków wynikających z nakazów prawa.

Jakie dane osobowe zbierają Rycerze Kolumba?

Rycerze Kolumba zbierają dwa rodzaje danych o osobach odwiedzających ich witrynę internetową: dane, które klienci podają z własnej woli (świadomy kontakt, wypełnianie formularzy), lub informacje anonimowe (sondaże, itp.)

Formularze wypełniane przez klientów

Aby najlepiej służyć osobom odwiedzającym naszą stronę internetową, witryna nasza zawiera kwestionariusze. Na ogół formularze te wymagają podania następujących danych:

  • Imię i nazwisko
  • Dokładny adres Numery telefonów i faksów (domowego i w pracy)
  • Adresu internetowego
  • Preferowanego sposobu komunikowania się, (jeśli jest to potrzebne)
  • Czy klient jest członkiem Zakonu, czy nie?

Powyższe informacje są pozyskiwane tylko i wyłącznie do użytku wewnętrznego celem jak najlepszej obsługi klienta i nie są udostępniane żadnej trzeciej stronie, z wyjątkiem przypadków wynikających z nakazu prawa.

Informacje na temat strony internetowej Zakonu

Rycerze Kolumba zbierają informacje od użytkowników ich strony internetowej na temat częstotliwości odwiedzania witryny, poszczególnych stron i ich funkcjonalności. Dane uzyskiwane w ten sposób umożliwiają administratorom witryny lepsze zrozumienie, w jaki sposób jest ona użytkowana, a zatem jakie usprawnienia należy wprowadzić. Tego typu dane są zbierane anonimowo, adresy IP nie są kojarzone z poszczególnymi użytkownikami.

Zastosowanie cookies

Cookie (ciasteczko) jest informacją w postaci pliku tekstowego, która może być zainstalowana przez witrynę internetową na komputerze klienta. Ów plik tekstowy jest bardzo mały i zawiera jednostkowy numer przypisany każdemu klientowi. Plik ten jest instalowany przez witrynę na dysku twardym komputera klienta celem biernego monitorowania sposobu, w jaki klient użytkuje witrynę internetową. Cookie nie pozwala na pozyskanie jakichkolwiek danych osobowych użytkownika (np. nazwiska i adresu), które nie byłyby przez niego uprzednio świadomie ujawnione.

Nasza witryna posługuje się dwoma rodzajami cookies. Session cookie jest małym plikiem tekstowym, który jest przesyłany do przeglądarki klienta, gdy loguje się on w naszej stronie internetowej i czasowo zamieszczany w pamięci komputera. Tego typu pliki są używane celem ułatwienia sprawnego działania witryny i pomocy w uzyskiwaniu informacji z poszczególnych stref strony internetowej. Cookie tego typu działa tylko w trakcie przeglądania strony internetowej Zakonu i plik ten nie jest przesyłany do, ani zachowywany na dysku twardym. Zamknięcie przeglądarki, lub wyłączenie komputera kończy działanie tego pliku.

Drugim rodzajem cookie jaki znajduje się na stronie internetowej Zakonu jest stałe cookie. Plik ten jest używany do identyfikacji języka, którym klient chce się posługiwać przy przeglądaniu strony internetowej Rycerzy Kolumba. Gdy klient ponownie otwiera stronę internetową Zakonu, wówczas plik ten identyfikuje język, w którym porozumiewał się on z witryną i strona internetowa we właściwym języku jest przesyłana do przeglądarki. Jeśli klient zmieni język, w którym chciałby się porozumiewać z witryną (w lewym górnym rogu naszej strony internetowej znajduje się lista języków, w których jest ona zredagowana), wówczas w pliku tym jest dokonywana zmiana odzwierciedlająca nową preferencję klienta.

Gwarancja zachowania w tajemnicy danych osobowych

Rycerze Kolumba przywiązują ogromną wagę do sprawy zachowania danych osobowych klientów w tajemnicy. Zakon dokłada wszelkich starań by zachować w tajemnicy wszelkie informacje uzyskane od klientów, włącznie z danymi pozyskanymi poprzez naszą stronę internetową.