Text Size:
  • A
  • A
  • A

O Nas

O Nas

Dzięki staraniom księdza Michaela J. McGivney, asystenta proboszcza Kościoła p.w. Najświętszej Marii Panny w New Haven i kilku parafian, ciało ustawodawcze stanu Connecticut oficjalnie przyznało Rycerzom Kolumba statut bratniego towarzystwa charytatywnego w dniu 29 marca 1882 r. Zakon w dalszym ciągu wierny jest swoim założycielskim zasadom miłosierdzia, jedności i braterstwa.

Rycerze Kolumba zostali stworzeni, aby pomagać finansowo członkom i ich rodzinom. Wzajemna pomoc i wsparcie udzielane jest chorym, niepełnosprawnym oraz potrzebującym członkom i ich rodzinom. Społeczna i intelektualna wspólnota promowana jest wśród członków i ich rodzin poprzez działalność edukacyjną, charytatywną, religijną, społeczną oraz pomoc humanitarną ofiarom wojen i klęsk żywiołowych.

Historia zakonu pokazuje jak dalekowzroczność księdza Michaela J. McGivney, którego sprawa kanonizacyjna rozpatrywana jest obecnie przez Watykan, stworzyła jedną z czołowych światowych katolickich stowarzyszeń pomocy bratniej. Zakon pomaga rodzinom w osiąganiu zabezpieczenia ekonomicznego i stabilności poprzez swoje ubezpieczenia na życie, renty socjalne i programy opieki długoterminowej, a także poświęca czas i energię na całym świecie na działalność humanitarną w społecznościach.

Liczba Rycerzy Kolumba wzrosła z kilku członków w jednej radzie do 15 342 rad i 1,9 miliona członków w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Filipinach, Meksyku, Polsce, Dominikanie, Portoryko, Panamie, Bahamas, Wyspach Dziewiczych, Kubie, Gwatemali, Guam, Saipan, Litwie, Ukrainie i Korei Południowej.

Nasza działalność charytatywna obejmują niemal nieskończoną ilość lokalnych, narodowych i międzynarodowych projektów. Dzięki międzynarodowej współpracy z takimi organizacjami jak Specjalne Igrzyska Olimpijskie, Globalna Misja Wózków Inwalidzkich, Habitat for Humanity oraz naszym własnym inicjatywom takim jak Żywność dla Rodzin, Kurtki dla Dzieci jak i innym lokalnym programom charytatywnym, możliwość wspólnego zaangażowania w pracę z innymi Rycerzami Kolumba i ich rodzinami jest praktycznie nieograniczona. W 2015 roku Rycerze Kolumba 17 raz z rzędu ustanowili nowy rekord charytatywny wszech czasów. Nasze dotacje na cele charytatywne wzrosły w porównaniu z rokiem 2014 o ponad 1,5 miliona dolarów do kwoty 175 079 192 USD. Ponadto w 2015 roku osiągnęliśmy najwyższy poziom wolontariatu, poświęcając na cele społeczne ponad 73,5 miliona godzin.