Text Size:
  • A
  • A
  • A

Nasze Zasady

Zasady Uzasadnienia

W naszej działalności kierujemy się czterema podstawowymi wartościami. Są to:

Miłosierdzie – wiara uczy nas, że mamy „miłować bliźniego, jak siebie samego”. Członkowie Rycerzy Kolumba okazują miłość bliźniego poprzez zbieranie żywności dla lokalnych jadłodajni dla ubogich, poprzez pomoc przy Olimpiadach Specjalnych i pomoc materialną i duchową dla samotnych matek. Misja naszego Zakonu i nasza wiara wymaga od nas czynnego zaangażowania. Nie ma lepszego sposobu na wyrażenie miłości i współczucia jak poprzez czyn, przez pomoc potrzebującym. Jest to powołanie, które podejmujemy każdego dnia.

Jedność – nikt sam nie jest w stanie szerzyć dobra w takim stopniu, w jakim możemy to czynić działając wspólnie. Członkowie Rycerzy Kolumba dobrze wiedzą, że wspólnie możemy osiągnąć o wiele więcej. Tak więc trzymamy się razem… wspieramy siebie nawzajem. To nie znaczy, że zawsze zgadzamy się ze sobą, że nie ma różnic w opiniach. Ale znaczy to, iż Ty– jako Rycerz Kolumba – w swojej pracy dla dobra parafii i wspólnoty możesz zawsze liczyć na wsparcie i pomoc braci Rycerzy.

Braterstwo - Sługa Boży ks. Michael J. McGivney założył Rycerzy Kolumba w dużej mierze w celu zapewnienia pomocy wdowom i sierotom pozostawionym samym sobie, kiedy żywiciel rodziny umierał, co często miało miejsce przedwcześnie. Po dziś dzień służy temu celowi wyróżniany najwyższymi ocenami program ubezpieczeniowy Zakonu oraz dobra praca poszczególnych Rycerzy, którzy poświęcili w 2017 roku ponad 75,6 milionów godzin na służbę obrazującą to, jak katolicy służą sobie wzajemnie w braterstwie i miłosierdziu.

Patriotyzm – Członkowie Rycerzy Kolumba, czy są to Amerykanie, Kanadyjczycy, Meksykanie, Kubańczycy, Filipińczycy, Polacy czy Obywatele Republiki Dominikańskiej są patriotami. Jesteśmy dumni z tego, że jesteśmy oddani Bogu i Ojczyźnie i wierzymy, że mamy bronić tych wartości. Czy to w życiu publicznym, czy prywatnym, Rycerze przypominają światu, że katolicy wspierają swój naród i mogą stanowić przykład wspaniałej postawy obywatelskiej.