Text Size:
  • A
  • A
  • A

To, Co Robimy

Od momentu powstania Rycerzy Kolumba w 1882 roku miłosierdzie było pierwszą zasadą Zakonu. Jesteśmy katolickimi mężczyznami - ludźmi wiary i dobroczynnego działania.

Rok 2017 był rokiem rekordów w zakresie działalności charytatywnej Rycerzy Kolumba dzięki niespotykanej wcześniej sumie darowizn o łącznej wysokości 185,6 miliona dolarów i dzięki 75,6 milionom godzin poświęconych na dobrowolną służbę na całym świecie. Pieniężna wartość tej służby jest szacowana na 1,9 miliarda dolarów na podstawie wyliczeń Independent Sector, sieci fundacji non-profit, która wycenia wartość godziny pracy wolontariusza na 24,69 dolara. Sprawozdania organizacji za 2017 rok pokazały również, że darowizny pieniężne wzrosły o 8 milionów dolarów w stosunku do 2016 roku (+4,5%), a liczba godzin spędzonych na służbie urosła o 527 550 godzin (+0,7%). W obu kategoriach coroczny wzrost jest stały na przestrzeni ostatnich dwóch dekad.

Nasza działalność charytatywna obejmuje niemal nieskończony wachlarz lokalnych, krajowych i międzynarodowych projektów. Nasze autorskie projekty charytatywne to Fundusz na rzecz Chrześcijańskich Uchodźców, Pomoc dla Ofiar Katastrof Naturalnych, Inicjatywa Ultrasonograf i Kurtki dla Dzieci. Współpracujemy również w ramach międzynarodowych projektów, takich jak Olimpiady Specjalne, Global Wheelchair Mission i Habitat for Humanity.

Poprzez naszą inicjatywę Budowania Kościoła Domowego Rycerze i ich rodziny mają większe szanse na uczestnictwo w szeregu działań, które pogłębiają wiarę, promują nową ewangelizację i wzmacniają parafię.

"Odpowiadamy na wezwanie papieża Franciszka, by wyjść na peryferie" — powiedział Najwyższy Rycerz Carl Anderson. "Możemy pomóc potrzebującym na drugim końcu świata i możemy wyciągnąć rękę do naszego bliźniego mieszkającego naprzeciwko. I czynimy to każdego dnia. To czyni nas świadkami wiary."

Jeśli chcesz być częścią międzynarodowej organizacji niemal 2 milionów katolickich mężczyzn, których główna działalność to udzielanie pomocy ludziom w potrzebie, z radością spotkamy się i zaprosimy Cię, abyś do nas dołączył.