Text Size:
  • A
  • A
  • A

137. Najwyższa Konwencja

137. Najwyższa Konwencja
Minneapolis, Minnesota
6-8 sierpnia 2019 r

137. Najwyższa Konwencja odbędzie się w Minneapolis, Minnesota 6-8 sierpnia 2019.

WAŻNE: Czas podany poniżej jest lokalnym czasem w Minneapolis (Czas Centralny; CT)

Sobota, 3 sierpnia 2019 r.
8:00 - 19:00 Rejestracja Rady Stanowej Minnesoty, sprzedaż biletów i informacja turystyczna
18:00 Msza św. niedzielna
Niedziela, 4 sierpnia 2019 r.
8:00 - 20:00 Rejestracja Rady Stanowej Minnesoty, sprzedaż biletów i informacja turystyczna
9:00 - 17:00 Kaplica adoracji
13:00 - 18:00 Oficjalna rejestracja Delegatów w Biurze Najwyższego Sekretarza
18:00 Msza św. niedzielna
Poniedziałek, 5 sierpnia 2019 r.
7:00 - 17:00 Kaplica adoracji
19:30 Msza św.
8:00 - 19:00 Rejestracja Rady Stanowej Minnesoty, sprzedaż biletów i informacja turystyczna
8:00 - 20:00 Oficjalna rejestracja Delegatów w Biurze Najwyższego Sekretarza
8:30 - 10:30 Spotkanie Stowarzyszenia Kanadyjskiego
10:30 - 12:00 Seminarium nt. członkostwa
17:30 - 19:00 Wymiana pamiątek
19:00 - 21:00 Przyjęcie powitalne Rady Stanowej Minnesoty
Wtorek, 6 sierpnia 2019 r.
7:00 - 17:00 Kaplica adoracji
8:00 - 9:00 Oficjalna rejestracja Delegatów w Biurze Najwyższego Sekretarza
8:30 - 9:20 Spowiedź św.
9:30 Msza św. na rozpoczęcie Najwyższej Konwencji
10:30 - 17:00 Rejestracja Rady Stanowej Minnesoty, sprzedaż biletów i informacja turystyczna
13:00 Otwarcie sesji roboczej i przemówienie Najwyższego Rycerza
(Sesja otwarta, członkowie rodzin zaproszeni)
19:00 Uroczysty bankiet
Zamknięte spotkanie Delegatów (Natychmiast po zakończeniu Uroczystego bankietu)
Środa, 7 sierpnia 2019 r.
7:00 - 17:00 Kaplica adoracji
7:00 - 7:50 Spowiedź św.
8:00 Msza św. koncelebrowana
8:00 - 11:00 Rejestracja Rady Stanowej Minnesoty, sprzedaż biletów i informacja turystyczna
10:30 Sesja robocza
11:30 - 14:00 Lunch dla Pań na zaproszenie żon funkcjonariuszy Rady Stanowej Minnesoty
15:00 Sesja nagród (Sesja otwarta, członkowie rodzin zaproszeni)
Czwartek, 8 sierpnia 2019 r.
7:00 - 11:00 Kaplica adoracji
7:00 - 7:50 Spowiedź św.
8:00 Msza św. w intencji zmarłych Rycerzy Kolumba
9:00 - 11:00 Kaplica adoracji relikwii
10:00 Ostatnia sesja robocza
13:00 Spotkanie kapelanów