Miesięczne Wyzwanie Najwyższego Kapelana

Miesięczne Wyzwanie Najwyższego Kapelana

Marzec 2019

Wybrał się więc i poszedł do swojego ojca. A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko; wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go. (Ewangelia z dnia 31 marca, Łk 15,20)

Moi Bracia Rycerze, widzimy tu jedne z najpiękniejszych słów w całej Ewangelii: ponowne spotkanie syna marnotrawnego ze swoim ojcem. Kiedy Jezus opowiada tę scenę, chciałbym, byście dostrzegli siebie w trzech rolach. Najpierw wyobraź sobie, że jesteś ojcem, który widzi ciało ze swego ciała, swojego syna, który wraca do domu. Następnie wyobraź sobie, że jesteś marnotrawnym synem, który spodziewa się najgorszego, ale dostrzega ojca, który jest poruszony współczuciem. Wreszcie wyobraź sobie, że jesteś pracowitym, starszym synem, który spogląda na to spotkanie z krytycznym dystansem. Stawanie się mężczyzną oznacza uczenie się od wszystkich trzech: miłosierne przyjmowanie drugiego niczym ojciec, zwrócenie się do Ojca niczym Marnotrawny oraz, niczym starszy brat, przyjęcie słów, które są do nas wypowiedziane, że oto "wszystko, co mam, do Ciebie należy".

Wyzwanie Najwyższego Kapelana Arcybiskupa Williama E. Loriego:

W tym miesiącu wzywam Was, byście byli niczym ojciec syna marnotrawnego i wykonali pierwszy krok: wyjdźcie naprzeciw komuś, aby zachęcić go lub mu przebaczyć. Ponadto wzywam Was, byście w modlitwie stworzyli listę rzeczy, za którą jesteście wdzięczni w Waszym życiu.