Text Size:
  • A
  • A
  • A

Nagrody Programu Stopnia Patriotycznego

Patriotyczny Stopień Zakonu

Rycerze Kolumba ustanowili nowy program stypendiów, by pomóc w finansowaniu edukacji kleryków przygotowujących się do objęcia funkcji kapelanów wojskowych w Siłach Zbrojnych Stanów Zjednoczonych.

W ramach programu $1milion na stypendia zostanie przekazany Archidiecezji Wojskowej Stanów Zjednoczonych w przeciągu pięciu lat, $200 000 na rok. Te pieniądze przyczynią się, aby powstało nowe pokolenie tak bardzo potrzebnych, katolickich kapelanów posługujących personelowi wojskowemu i ich rodzinom. Zbiórka pieniędzy na ten obejmujący cały Zakon projekt, będzie prowadzona przez Rycerzy Czwartego, Patriotycznego Stopnia.

Pomysł na ustanowienie funduszu stypendialnego narodził się podczas wizyty Najwyższego Rycerza Carla A. Andersona na lotniskowcu USS Dwight D. Eisenhower. Oglądając loty kwalifikacyjne wraz podsekretarzem Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych, najwyższy rycerz pomyślał o katolikach w mundurze i o tym, jak trudno jest tygodniami, a nawet miesiącami nie mieć możliwości uczestnictwa we Mszy św. ani dostępu do porady duchowej księdza.

„To może być bardzo trudne dla katolików, członków sił  zbrojnych pełniących służbę za granicą”, powiedział Anderson. „Archidiecezja Wojskowa Stanów Zjednoczonych”, która nadzoruje księży służących jako kapelani wojskowi, szacuje, że potrzeba 800 księży, by zapewnić duchową posługę wszystkim katolikom służącym dziś w wojsku, a obecnie jest 280 kapelanów, zaledwie jedna trzecia zapotrzebowania”.

Patriotyczny Stopień Zakonu

Fundusz stypendialny dla kapelanów wojskowych ma na celu rozwiązanie tego problemu. Według Arcybiskupa Timothego P. Broglio biskupa diecezjalnego Archidiecezji Wojskowej, pieniądze funduszu będą przeznaczone na prowadzony przez archidiecezję Program Wspólnego Sponsorowania Kleryków, który został zainicjowany w celu werbowania powołań kapłańskich dla wojska. Program przynosi korzyść  zarówno wojsku jak i uczestniczącym w nim diecezjom i zakonom religijnym w całym kraju.  Poprzez ten program, Archidiecezja Wojskowa zawiera układ z każdą uczestniczącą w nim diecezją podejmując się do pokrycia 50 procent kosztów pięcioletniej edukacji kleryka, zwykle $12 500 na rok. W zamian za to, kandydat zgadza się, że po uzyskaniu święceń kapłańskich i trzyletniej posłudze w parafii, będzie służył jako kapelan wojskowy pod patronatem Archidiecezji Wojskowej trzy do pięciu lat.

Jak do tej pory Program Wspólnego Sponsorowania Kleryków przynosi doskonałe rezultaty. Od momentu jego wprowadzenia, inicjatywa rozrosła się od siedmiu sponsorowanych kleryków w 2008 roku do trzydziestu w 2010.

„Te rezultaty, choć imponujące, bardzo obciążają finansowo archidiecezję, która rocznie uzyskuje fundusze – 95 procent z datków – wystarczające jedynie na pokrycie kosztów operacyjnych diecezji” powiedział arcybiskup Broglio, który wstąpił do Zakonu w 2007 rokui’, gdy służył jako nuncjusz stolicy apostolskiej w Republice Dominikańskiej. „Archidiecezja nie ma funduszy, by pokryć długoterminowe zobowiązania Programu Wspólnego Sponsorowania Kleryków, szczególnie gdy, jak mamy nadzieję, liczba kleryków będzie wzrastać”.

Poprzez ustanowieniu nowego funduszu stypendialnego, Zakon ma nadzieję zapewnić dalszy rozwój Programu Wspólnego Sponsorowanie Kleryków.

„Dzięki szczodrobliwości Rycerzy Kolumba, ten program stypendium dla kapelanów wojskowych pomoże zaspokoić potrzeby na długie lata” dodał arcybiskup Broglio. „Rycerze Kolumba od wielu lat szczodrze wspierają archidiecezję w jej potrzebach… a (fundusz stypendialny) jest ostatnim przykładem hojności organizacji. Jestem za to bardzo wdzięczny”.

Wierni Ojczyźnie i Ewangelii

Dla większości mężczyzn, którzy podążają za Jezusem, przychodzi czas, gdy poczucie obowiązku wykracza poza osobiste życie, poza to jak przewodzimy rodzinie i narzuca się nam pytanie jak służymy bliźnim. Na tym polega istota bycia członkiem Rycerzy Kolumba. Stopień Patriotyczny umożliwia członkom Rycerzy Kolumba zrobienie następnego kroku „Pan Rycerz” to więcej niż tytuł – to honor.

Korpus reprezentacyjny Rycerzy Kolumba Czwartego Stopnia z Michigan Rejonu Czwartego Stopnia nr 2 obserwuje jak (od lewej) Zastępca Najwyższego Mistrza George A. Dann, Najwyższy Dyrektor Thomas M. Wegener i Joseph Salvia składają wieniec pod pomnikiem poległych żołnierzy w Patriarche Park w East Lansing. Po inicjacji na Stopień Patriotyczny w rejonie, 216 nowych Rycerzy Czwartego Stopnia wraz z pozostałymi członkami Rycerzy Kolumba, pocztem sztandarowym wojska i orkiestrą dud wzięło udział w procesji i uroczystości przed pomnikiem ku czci poległych w parku