Żywność dla Rodzin

Rycerze Kolumba są całkowicie oddani sprawie eliminowania głodu w lokalnych społecznościach poprzez zachęcanie lokalnych rad do uczestnictwa w ogólnozakonnym programie Żywność dla Rodzin.

Od 2012 roku Rycerze Kolumba przekazali ponad 2,7 miliona dolarów oraz 3,8 miliona funtów (ok. 1,68 miliona kilogramów) żywności lokalnym spiżarniom żywnościowym, lokalnym bankom żywności i stołówkom.

Aby zachęcić lokalne rady Rycerzy Kolumba do udziału w tym wartościowym programie, Rada Najwyższa oferuje rabaty finansowe radom, zgromadzeniom i kołom giermków, które przekażą donację w postaci żywności lub pieniędzy. Rady lub zgromadzenia otrzymają zwrot od Rady Najwyższej w wysokości 100 dolarów za każde przekazane 500 dolarów lub za każde przekazane 1000 funtów (ok. 454 kg) żywności parafialnej spiżarni żywności, lokalnemu bankowi żywności lub stołówce - do maksymalnej kwoty 500 dolarów na radę/zgromadzenie na rok bratni. Koła otrzymają zwrot od Rady Najwyższej w wysokości 20 dolarów za każde przekazane 100 dolarów lub za każde przekazane 200 funtów (ok. 91 kg) żywności - do maksymalnej kwoty 100 dolarów na koło na rok bratni. Zgłoszone donacje żywnościowe i/lub donacje pieniężne powinny być podsumowane na zakończenie roku bratniego, w związku z czym nie ma potrzeby przesyłania wniosku o zwrot za każdym razem, kiedy donacja zostanie złożona. Jednakże, aby kwalifikować się na rabat, łączna suma donacji żywnościowych/pieniężnych musi osiągnąć minimum 500 dolarów lub 1000 funtów (ok. 454 kg) żywności na radę lub zgromadzenie oraz minimum 100 dolarów lub 200 funtów (ok. 91 kg) żywności na koło.

Ponadto Rada Najwyższa zdaje sobie sprawę, że udział w tym programie może być czasochłonny dla lokalnej rady. Jeżeli rada zdecyduje się na udział w tym programie, to wówczas spełni wszystkie cztery wymogi programowe w kategorii działalności na rzecz rodziny do Nagrody im. Kolumba.

Aby kwalifikować się do spełnienia wszystkich czterech wymogów, rada musi zebrać i przekazać minimum 1000 funtów (ok. 454 kg) żywności oraz członkowie rady muszą przeznaczyć co najmniej 100 roboczogodzin na poczet tego programu.

Biorące udział rady/zgromadzenia/koła mogą również kwalifikować się do otrzymania efektownej tablicy, zgłaszając działalność na Formularzu Zwrotu Kosztów w Ramach Programu Żywność dla Rodzin (nr 10057) do Rady Najwyższej.

Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat programu Żywność dla Rodzin, prosimy o kontakt z Radą Najwyższą pod numerem 203-752-4402.

Działania

  • Skontaktuj się ze swoją lokalną parafialną spiżarnią żywnościową, lokalnym bankiem żywności lub stołówką, aby upewnić się, że będą one w stanie otrzymać donacje żywności i uzyskać informacje na temat konkretnych zapotrzebowań.
  • Uzyskaj zezwolenie od właściwej osoby (proboszcza, właściciela firmy, itp), aby zorganizować akcję zbiórki żywności w kościele lub w sklepie a także rozwieś ogłoszenia.
  • Poproś w pobliskich sklepach detalicznych o puste pudełka, aby mieć miejsce na przechowywanie donacji żywnościowych.
  • Jeżeli rada przeprowadza akcję zbiórki żywności w parafii, miej dostępne ulotki do dystrybucji lub rozmieść je w ławkach kościelnych, podając szczegóły akcji zbiórki żywności.
  • Poproś proboszcza o pozwolenie na komunikat o akcji zbiórki żywności przed lub po zakończeniu Mszy Św.
  • Pamiętaj, aby zamieścić pisemny komunikat w biuletynie parafialnym.
  • W przypadku donacji pieniężnych, pamiętaj o bezpiecznym pojemniku na przechowywanie gotówki i czeków.

Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat programu Żywność dla Rodzin, prosimy o kontakt z Radą Najwyższą pod numerem 203-752-4402.


Materiały pomocnicze

Aby pomóc twojej radzie w uczestnictwie w Programie Żywność dla Rodzin, Rada Najwyższa oferuje do dyspozycji następujące materiały. Możesz również zamówić z Departamentu ds. Materiałów Pomocniczych Rycerzy Kolumba Plakat Żywności dla Rodzin za pomocą Formularza (nr 1).

Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat programu Żywność dla Rodzin, prosimy o kontakt z Radą Najwyższą pod numerem 203-752-4402.