Text Size:
  • A
  • A
  • A

Seminarium Szkoleniowe

Zapraszamy wszystkich obecnych funkcjonariuszy, oraz tych, którzy będą chcieli w przyszłości pełnić funkcje przywódcze do obejrzenia tego seminarium.

 

 

Seminarium Szkoleniowe dla Delegata Rejonowego

Seminarium jest podzielone na trzy części i pokrywa ogólne informacje o roli Delegata Rejonowego, obowiązki i zakres odpowiedzialności, oraz informacje o procedurach administracyjnych na szczeblu rejonu.

  Część 1
  Część 2
  Część 3

 

 

Seminarium Szkoleniowe dla Wielkiego Rycerza

Seminarium jest podzielone na trzy części i pokrywa ogólne informacje o roli Wielkiego Rycerza, obowiązki i zakres odpowiedzialności, oraz informacje o procedurach administracyjnych na szczeblu Rady.

  Część 1
  Część 2
  Część 3

 

 

 

Trening Oficerowy: Ci, Którzy Służą

Prezentacja ta wyjaśnia podstawową strukturę rady lokalnej Rycerzy Kolumba. Zawiera opisy ról i odpowiedzialności każdego funkcjonariusza rady. Wszyscy funkcjonariuszy powinni zaznajomić się z swoją rolą w strukturze rady, a także z rolami innych funkcjonariuszy.

  Ci, Którzy Służą

 

 

 

Trening Oficerowy: Prowadzenie Zebrania

Ta prezentacja przedstawia podstawy dot. prowadzenie zebrania rady lokalnej. Zawiera porządek zebrania oraz opisy sprawodzań, które funkcjonariusze przedstawiają na zebraniu.

  Prowadzenie Zebrania

 

 

 

 

 

Materiały pomocnicze

Sukces w Rozwoju Nowych Rad w 7 Tygodni

Lista Kontrolna Delegata Rejonowego

Jak Prowadzić Zebranie

Procedury Parlamentarne w skrócie

Protokół z Zebrania

Ruszaj do dzieła!

Loga Rycerzy Kolumba (ang.)

 

 

Przewodniki

Przewodnik Wielkiego Rycerza

Przewodnik Kapelana

Podręcznik Delegata Rejonowego i Przewodnik po zagadnieniach

Rozwój Nowych Rad

Obowiązki Wielkiego Rycerza

Obowiązki Funkcjonariuszy Rady

10 Stopni do Sukcesu w roli Wielkiego Rycerza