Nasza Struktura

Nasza Struktura

Biuro Rady Najwyższej

Główna międzynarodowa siedziba Rycerzy Kolumba mieści się w New Haven w stanie Connecticut. Biuro to zarządzane jest przez Najwyższego Rycerza, Dyrektora Naczelnego Rycerzy Kolumba. Służy ono administracyjnym wsparciem, oraz przewodzi ponad 15 900 lokalnym jednostkom.

Jurysdykcje

Rada Najwyższa zrzesza ponad 75 rad stanowych, które pomagają w organizacji działalności regionalnej zgodnie z zasadami Zakonu.

Rejony

Każda jurysdykcja podzielona jest na rejony – złożone z kilku rad lokalnych.

Rady Lokalne

Rady lokalne są podstawowymi komórkami organizacyjnymi Rycerzy Kolumba. Większość z nich mieści się przy parafiach, aczkolwiek niektóre mają swoje własne, niezwiązane z parafiami siedziby. Każda rada lokalna działa w obrębie swojej własnej społeczności na rzecz lokalnych potrzeb zgodnie z zasadami Zakonu.

Agenci Ubezpieczeniowi

Każdej radzie w USA i Kanadzie przydzielony jest certyfikowany agent ubezpieczeniowy, który jest Rycerzem Kolumba i którego zadaniem jest oferowanie najwyższej jakości produktu skoncentrowanego na potrzebach finansowych członków rodziny Rycerzy Kolumba.

O Zakonie

O Zakonie

Ogólne informacje o Zakonie Rycerzy Kolumba znajdują się na tej stronie.

 

Klub VIP

Klub VIP

Oferujemy dla Polskich Braci program rekrutacyjny Klub VIP. W ramach programu członek, który zwerbuje następnego członka dostanie punkty, które może wymienić na materiały Rycerzy Kolumba zawarte w Katalogu Programu VIP.

 

Życie i Dziedzictwo ks. McGivney

Życie i Dziedzictwo ks. McGivney

Obejrzyj film dokumentarny o życiu założyciela Rycerzy Kolumba, księdza Michael’a McGivney.

Program działalności

Program działalności

Strona ta zawiera sugestje na temat programu działalności dla Rad Rycerzy Kolumba w Polsce.

Wywiady z Rycerzami Polonii w Kanadzie

 8 luty 2006
 12 paź. 2006
 8 luty 2006

Obejrzyj wywiady oraz reportaż z zebrania Rycerzy Kolumba z okolic Toronto zrobiony przez program Polish Studio TV, w którym występują Polonijni Rycerze, którzy pełnili kluczową rolę w rozpoczęciu działalności w Polsce.