Text Size:
  • A
  • A
  • A

Kontakt

Magazyn „Columbia”, oficjalny organ prasowy Rycerzy Kolumba, zwraca się do Rad z prośbą o nadsyłanie informacji dotyczących działaności charytatywnej, duchowej, bratniej i wolontaryjnej. Chodzi nam szczególnie o dobrze skomponowane, atrakcyjne zdjęcia nadające się do druku w naszym magazynie, na stronie internetowej Zakonu (www.kofc.org) i do wykorzystania w materiałach Rady Najwyższej.

Możecie wysyłać teksty zwykłą pocztą, faksem lub e-mailem pod adresy wskazane poniżej. Prosimy uwzględnić wszelkie niezbędne informacje o opisywanym wydarzeniu, w tym także nazwę, numer i adres waszej Rady. Prosimy również załączyć listę osób biorących udział w wydarzeniu, zwłaszcza jeśli chodzi o osoby na przesłanych zdjęciach. Redakcja „Columbii” potwierdza odbiór wszystkich materiałów. Jeśli zachodzi potrzeba uzyskania dodatkowych informacji pracownik naszej redakcji skontaktuje się z wami.

Kontakt:

Columbia Magazine
1 Columbus Plaza
New Haven, CT 06510-3326
Tel. +1 (203) 752–4398
Faks +1 (203) 752–4109