Text Size:
  • A
  • A
  • A

Przegląd

Columbia jest miesięcznym magazynem Rycerzy Kolumba, największej na świecie katolickiej, rodzinno – bratniej organizacji. Treść redakcyjna magazynu skierowana jest ogólnie do czytelników katolickich, jednak większość odbiorców składa się głównie z 2 miliona członków Rycerzy Kolumba i ich rodzin w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Meksyku, Filipinach, Puerto Rico, Polsce i innych krajach na Karaibach i na Pacyfiku.

Columbia publikuje odzielne francusko i hiszpańsko języczne wydania, których treść jest tłumaczeniem angielsko–języcznej edycji a także skrócone wydanie polskie dostępne online.