Text Size:
 • A
 • A
 • A

Wsparcie Rycerzy Kolumba dla Jana Pawła II w latach 1980-tych

Paweł
 • 1981: Podczas zebrania w Louisville w stanie Kentucky, Zakon ustanawia fundacje Vicarius Christi Rycerzy Kolumba, liczącą 10 millionów dolarów, zarobki, z których są po wieczne czasy podarowane Ojcu Świętemu dla Jego celów charytatywnych.

 • 1981: Zakon współpracuje z Fabbrica di San Pietro w konstrukcji grot Bazyliki Świętego Piotra, budowy kaplicy poświęconej Świętemu Benedyktowi, i Cyrylowi i Metody – patronom Europy, oraz w powiększeniu obecnej kaplicy Matki Boskiej Częstochowskiej do półtora razy większej wielkości.

 • 1981: W listopadzie, Zakon ofiaruje fundusze na kolokwium 200 uczonych sprowadzonych do Watykanu żeby poruszyć temat, który jest bardzo drogi sercu Ojca Świętego: „Wspólne korzenie Chrześcijańskie narodów Europejskich”. Zakon także pokrywa koszta druku i rozdania około 1.500 dwu tomowych zestawów przebiegu kolokwium, które były rozdane po całej wschodniej Europie.

 • 1983: Zakon ofiaruje pomoc finansową Ojcu Świętemu wspierając budżet Międzynarodowego Centrum Młodzieżowego San Lorenzo w Rzymie, celem którego jest zapewnienie młodym osobom podróżującym do Rzymu odpowiednie warunki w których mogą się spotykać, modlić wspólnie, oraz zwiedzać Watykan i Rzym.

 • 1984: Za prośbą kanadyjskich Rycerzy, Rada Najwyższa zezwala wyjątkowy podatek per capita dla członków Zakonu z Kanady, a fundusze zebrane są podarowane Episkopatowi Kanadyjskiemu w celu pokrycia części kosztów wizyty Ojca Świętego w Kanadzie. Rada Dyrektorów Zakonu także uchwala 100.000 dolarów dla wizyty Ojca Świętego wśród mniejszości narodowych w Fort Simpson, w północno-wschodnich terytoriach. Wizyta ta niestety jest odłożona ze względu na zła pogodę, ale Ojciec Święty odwiedza Fort Simpson podczas następnej wizyty w Kanadzie.

Paweł
 • 1985: Zakon daje fundusze umożliwiające zakup przez Centrum Telewizji Watykańskiej (CTV) całkowicie wyposażonego studia telewizyjnego mieszczącego się w furgonetce i przyczepie, dzięki któremu CTV jest w stanie dokumentować słowa i działalność Ojca Świętego dla światowej prasy, oraz okazywać programy o podróżach i przemówieniach Ojca Świętego.

 • 1985: Zakon kupuje nowy nadajnik dla Radio Veritas, które transmituje informacje o wierze i o Ojcu Świętym do Dalekiego Wschodu ze swego studia w Manili.

 • 1985: Za prośbą Ojca Świętego, przekazaną przez Fabbrica di San Pietro, Zakon jest uprzywilejowany możliwością odrestaurowania całej fasady Bazyliki Świętego Piotra, która nie była tykana przez 350 lat. Fundusze na restauracje są zaaprobowane przez Radę Dyrektorów i prace restauracyjne trwają miesiącami.

 • 1986: Ojciec Święty podarował do Muzeum Rycerzy Kolumba w New Haven miedziany krzyż trzymany w przez statuę Zbawiciela na szczycie fasady Świętego Piotra. Krzyż ten stał na szczycie fasady od 1614 roku, do restauracji. Ojciec Święty podarował ten krzyż w dziękczynieniu za współprace Rycerzy Kolumba w restauracji fasady Świętego Piotra, odnowy figur Św. Piotra i Św. Pawła na dziedzińcu, rekonfiguracji dwóch pokoi w Bazylice, znanych jako pokoje Architektów, na sześć pokoi i innych powiązanych pracach.

 • 1986, październik: Zakon współpracuje z Radą Pontyfikalną dla Komunikacji Społecznej w teletransmisji Światowego Dnia Pokoju, które jest prowadzone przez Ojca Świętego 27 października 1986 r. w Asyżu.

 • 1987: Podczas wrześniowej wizyty Ojca Świętego do Stanów Zjednoczonych, a szczególnie do południowo-zachodnich Stanów, papież udziela audiencje dla Rady Dyrektorów w San Francisco, Kalifornia. Rada dostarcza $250.000 dla Amerykańskiej Konferencji Katolickich Biskupów aby pokryć koszty papieskiej wizyty.

 • 1988: Rada daje fundusze dla Drugiego Międzynarodowego Kongresu o Moralnej Teologii w Rzymie, oznaczenie 20-tą Rocznicę Humanae Vitae. Papież dziękuję Rycerzom Kolumba.

 • 1989: Rycerzy Kolumba dostarczają fundusze dla publikacji „Papież Przemawia do Kościoła Amerykańskiego”, kompletny zbiór przemówień papieskich do Katolików w Stanach Zjednoczonych między 1979-88, z współpracą z Ośrodkiem dla Nauki Wiary i Kultury w Cambridge, Massachusetts.