Text Size:
 • A
 • A
 • A

Wsparcie Rycerzy Kolumba dla Jana Pawła II w latach pierwszej dekady XXI wieku

 • 2000, 21 maja: Papież Jan Paweł II kanonizował 25 męczenników meksykańskich, którzy byli ofiarami prześladowań w latach 1920-tych. Sześciu z nich to księża, którzy byli członkami Rycerzy Kolumba, i którzy byli beatyfikowani 22 listopada 1992 roku.

 • 2000, luty: Pełniąc wtedy funkcję Najwyższego Sekretarza, Carl A. Anderson bierze udział w obchodach piątej rocznicy od wydania Jana Pawła II encykliki na temat życia, Evangelium Vitae. Anderson także przemówił na temat prób zalegalizowania samobójstwa wspomaganego w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie.

 • 2000, marzec: Zakon pokrywa koszta transmisji pielgrzymki Ojca Świętego do Ziemi Świętej, i w szczególności do Nazaret.

 • 2000, październik: Najwyższy Rycerz Carl A. Anderson bierze udział w Trzecim Światowym Spotkaniu Rodzin z Ojcem Świętym w Rzymie. W dniu 14 października, Najwyższy Rycerz przemówił do około 300.000 osób zgromadzonych na placu św. Piotra, zwracając szczególną uwagę na potrzebę dla rządów do uchwalenia i podtrzymania polityki która by promowała szacunek dla rodziny. Zakon pokrył koszta światowej transmisji tego Jubileuszu.

 • 2000: Papież Jan Paweł II ogłosił że kościół w Kanadzie będzie następnym sponsorem Światowych Dni Młodzieży, które miały się odbyć w Toronto 18-28 lipca 2002 r. Rycerze Kolumba mogą się pochwalić długą tradycją wsparcia dla i uczestnictwa w Światowych Dniach Młodzieży, które z pomysłu Ojca Świętego sprowadzają młodzież dającą świadectwo wierze z całego świata. W 1995 r. w Denver, Rada Najwyższa sponsorowała stoisko i rozdawała różańce, kartki modlitewne, i inne religijne przedmioty pielgrzymom. W 1997 r. Zakon wspólnie koordynował pielgrzymkę krzyża z Episkopatem Filipin. Zakon także pokrył koszta transmisji satelitarnej pożegnalnej Mszy św. Ojca Świętego w Manili. W 1999 r. delegacja Rycerzy Kolumba złożona z studentów reprezentowała Zakon podczas Światowych Dni Młodzieży w Paryżu. W Denver, Toronto i Manili Rycerze byli jedną z największych grup wolontariuszy pomagających w zaopatrzeniu i obsłudze tłumów pielgrzymów.

 • 2000: Zakon zainwestował $400.000 aby wesprzeć film dokumentalny oparty na zachwalanej biografii Jana Pawła II George’a Weigla pod tytułem „Świadek Nadziei.”

 • 2000: Spośród instytucji Watykańskich wspartych przez Zakon w 2000 r. znajdywały się Papieska Rada „Cor Unum”, która koordynuje niesienie pomocy i rozwoju na skalę światową, Kongregacja Kościołów Wschodnich której Kongres z udziałem około 100 ordynariuszy i przywódców Kościołów wschodnich z Ameryki i Oceanii odbył się w Bostonie, Nuncjatura Apostolska w Waszyngtonie, oraz Biblioteka Watykańska która dostała fundusze na utrzymanie źródeł odniesienia, także zwane Indeksem.

 • 2000, lipiec: Zakon brał udział w i subsydiował transmisję wydarzeń podczas Światowego Dnia Młodzieży w Rzymie.

 • 2000 -- Przesłanie Ojca Świętego do Rycerzy Kolumba (PDF, po angielsku)

 • 2001, 29 kwietnia: Na placu św. Piotra, Papież Jan Paweł II beatyfikował Carlos Manuel Rodriguez który był członkiem Rycerzy Kolumba w Puerto Rico.

 • 2001, kwiecień: W Montrealu Rycerze Kolumba brali udział i sponsorowali w Trzecim Kontynentalnym Kongresie nt. Powołań powołanym na prośbę Papieża Jana Pawła II.

 • 2001, maj: Ojciec Święty zaznaczył 20 rocznicę powołania Papieskiego Instytutu Jana Pawła II Studiów nad Małżeństwem i Rodziną. W 1988 r. Zakon sponsorował północno-amerykański campus instytutu, który teraz się mieści w Katolickim Uniwersytecie Ameryki w Waszyngtonie. Północno-amerykański campus przyznał już ponad 200 stopni doktoranckich i magisterskich.

 • 2001, czerwiec: Ojciec Święty podarował Rycerzom Kolumba mitrę noszoną przez Jego podczas Roku Jubileuszowego podczas Mszy św. celebrowanej 21 marca w 2000 r. w Amman w Jordanii podczas pielgrzymki do Ziemi Świętej. Mitra ta jest wystawiona na pokaz w Galerii Papieskiej w Muzeum Rycerzy Kolumba.

 • 2001: Począwszy od 30 września, Najwyższy Rycerz Anderson brał udział jako rewident podczas miesięcznego Synodu biskupów, będący wybrany do tej funkcji przez Jana Pawła II jako jeden z 22 rewidentów wybranych z całego świata.

 • 2001: W dniu 10 października, Najwyższy Rycerz przemówił podczas sesji Synodu Biskupów nt. stosunkiem między rodzinami i biskupami i o wypełnieniu tego stosunku w nowej ewangelizacji. Najwyższy Rycerz także służył jako lektor podczas Mszy św. na otwarciu Synodu 30 września.

 • 2001: Przesłanie Ojca Świętego do Rycerzy Kolumba (PDF, po angielsku)

 • 2002, styczeń: Zakon podarował milion dolarów na park „Duc in Altum”, gdzie sakrament pokuty był dostępny dla młodzieży podczas Światowych Dni Młodzieży w Toronto. Zakon także był dobrze reprezentowany poprzez członków-woluntariuszy którzy udzielali pomocy młodzieży.

 • 2002, styczeń: Zakon przekazał fundusze na transmisję Spotkania Ekumenicznego 24 stycznia w Asyżu zwołanego przez Ojca Świętego, w którym brało udział ponad 200 przywódców różnych religii całego świata.

 • 2002, 25 lutego: Ojciec Święty mianował Najwyższego Rycerza Andersona jako jednego z 25 nowych członków Papieskiej Rady ds. Laikatu. W tym samym miesiącu Najwyższy Rycerz także brał udział w zebraniu Papieskiej Rady ds. Życia, której także jest członkiem.

 • 2002, marzec: Jako symbol solidarności z nawoływaniem Ojca Świętego o pokój na świecie, Zakon stwarza 2 milionowy fundusz „Pacem in Terris”. Zarobki funduszy będą przeznaczone do promowania inicjatyw pokojowych w Ziemi Świętej i wsparcia Patriarchatu (Latin Patriarchate) i społeczności chrześcijańskiej w Ziemi Świętej.

 • 2002, kwiecień: Ojciec Święty Jan Paweł II udziela Najwyższemu Rycerzowi Andersonowi prywatną audiencję podczas której rozmawiają o sprawie kanonizacji ks. Michael J. McGivney. Rzeźba przedstawiająca ks. McGivney’a wykonana przez Donatelle Gismondi jest podarowana Ojcu Świętemu, który wyraził zainteresowanie sprawą ks. McGivney.

 • 2002: Rycerze Kolumba dostają w darze małą lampę olejową użytą przez Papieża Jana Pawła II podczas spotkania przywódców religii świata w Asyżu w styczniu uprzedniego roku. Dar ten jest wyeksponowany w Muzeum Rycerzy Kolumba.

 • 2002: Zakon ponownie współpracuje z Fabbrica di San Pietro w celu odrestaurowania dzieł sztuki w grotach Bazyliki Świętego Piotra. Wśród dzieł znajdują się malunki i rzeźby w marmurze sprzed wieków w Peribolo Clementa II, kaplicy Madonna della Bocciatta, kaplicy Madonny pączkującej, i w grobie Piusa XII.

 • 2002, 23 listopada: Najwyższy Rycerz Anderson dostaje własnoręcznie napisany list nt. pokoju od Ojca Świętego. List ten był jednym z głównych eksponatów na wystawie pod tytułem „Jan Paweł II —Pasja dla Pokoju” eksponowanej w Muzeum Rycerzy Kolumba. Także Najwyższy Rycerz zaprezentował Ojcu Świętemu rezolucję uchwaloną przez Radę Dyrektorów, dziękującą mu za jego list apostolski o różańcu i za nowe tajemnice Światła różańca.

 • 2002: Na Święta Bożego Narodzenia Zakon współpracował z Papieską Radą ds. Komunikacji Społecznej w przekazywaniu strumieniem obrazu wideo z 24-godzinnego programu telewizyjnego obchodzącego 25 Boże Narodzenie pontyfikatu.

 • 2002: Przesłanie Ojca Świętego do Rycerzy Kolumba (PDF, po angielsku)

 • 2003, styczeń: Rada Dyrektorów uchwala pomoc dla Katolickiego Komitetu Współpracy Kulturalnej który jest pod-komitetem Papieskiej Rady ds. Jedności Chrześcijan. Fundusze także są przekazane Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów w celu skomputeryzowania system katalogowania zbiorów w Papieskiej Bibliotece w Papieskim Uniwersytecie Urbańskim w Rzymie.

 • 2003: W odpowiedzi na wezwanie Ojca Świętego o wsparcie dla powołań, Zakon podejmuje się działalności związanej z 40 Światowym Dniem Modlitwy o Powołania obchodzonego 11 maja.

 • 2003: 11 maja, Muzeum Rycerzy Kolumba otwiera wystawę pod tytułem „Jan Paweł II — Pasja dla Pokoju”. Wiele z eksponatów są pożyczone z Watykanu. Między innymi wśród eksponatów znajduje się różaniec zrobiony przez polskiego więźnia politycznego, obraz z osobistej kolekcji Ojca Świętego przedstawiający więźniów zesłanych na Syberię i mozaika pod tytułem „Ręka Boga” z Muzeum Watykańskich. Dwie specjalne lampy olejne są także częścią wystawy. Jedna pożyczona przez Arcybiskupa z Sarajewo była użyta podczas nabożeństw papieskich podczas pielgrzymki Ojca Świętego do Sarajewa w 1997 r. Druga była użyta przez Ojca Świętego podczas spotkanie przywódców światowych religii w Asyżu.

 • 2003, lipiec: Encyklika Ojca Świętego o Eucharystii, Ecclesia de Eucharistia, jest tematem drugiego Kongresu Eucharystycznego który się odbywa w Narodowym Sanktuarium Niepokalanego Poczęcia w Waszyngtonie w dniach 7-8 sierpnia.

 • 2003: W październiku Zakon rozpoczął roczny program nabożeństw do Miłosierdzia Bożego ku czci Ojca Świętego i księży podczas których obraz Miłosierdzia Bożego wędrował do Rad Zakonu. Obraz ten był błogosławiony przez Ojca Świętego przed rozpoczęciem programu.

 • 2003, 9 października: Ojciec Święty przyjął Radę Dyrektorów na audiencji podczas której Najwyższy Rycerz Anderson zaprezentował papieżowi w darze 2,5 miliona dolarów włącznie z zyskami z funduszu Vicarius Christi. Włącznie z tym darem Zakon w sumie podarował ponad 35 milionów dolarów Ojcu Świętemu jako zyski z 20 milionowego funduszu Vicarius Christi ustanowionego w 1981 r. i powiększonego w 1988 r.

 • 2003: W związku z rozpoczęciem roku akademickiego, Rada Najwyższa zaprezentowała około 4.000 seminarzystom egzemplarze książki Ojca Świętego Jana Pawła II „Dar i Tajemnica”. Egzemplarze zaprezentowane były specjalnym wydaniem z wstępem napisanym przez Najwyższego Rycerza Andersona upamiętniające 50 rocznice kapłaństwa celebrowaną w 1996 r.

 • 2003, październik: Podczas audiencji, Ojciec Święty zachęcał Radę Dyrektorów Rycerzy Kolumba: „Obyście, zachowując wierność wizji ks. Michaela McGivney, nie ustawali w poszukiwaniu nowych dróg bycia zaczynem Ewangelii w tym świecie i stanowili siłę duchową odnowy Kościoła w duchu świętości, jedności i prawdy”.

 • 2003, październik: Zakon rozpoczyna świętowanie 25 rocznicy pontyfikatu Jana Pawła II z specjalnym wydaniem „Columbii” poświęconym osiągnięciom Ojca Świętego i solidarności Rycerzy Kolumba z Nim.

 • 2003, 24 listopada: Ojciec Święty mianował Najwyższego Rycerza Andersona jako konsultanta do Papieskiej Rady ds. Sprawiedliwości i Pokoju i jedynego Amerykanina pośród 10 mianowanych.

 • 2003, grudzień: Ponad 100 dzieł sztuki z Watykanu jest wystawionych w Muzeum Rycerzy Kolumba podczas wystawy „Tworzenie Bazyliki Św. Piotra — Skarby Architektoniczne Watykanu”. Punktem centralnym wystawy był 16-stopowy model kopuły Bazyliki Św. Piotra zaprojektowanej przez Michelangela. Otwarcie wystawy było uhonorowane obecnością Kardynała Francisco Marchisano, arcykapłana Patryjarchalnej Bazyliki Watykańskiej.

 • 2003: Przesłanie Ojca Świętego do Rycerzy Kolumba (PDF, po angielsku)

Paweł
 • 2004, 17 stycznia -- W Sali Pawła VI w Watykanie, Maestro Gilbert Levine dyryguje Symfonię z Pitsburga i szereg chórów międzynarodowych w przedstawieniu „Konceru Wiar — Papieski Koncert Pojednania” w obecności Ojca Świętego. Obecni byli przedstawiciele trzech religii Abrahamowych: Ojciec Święty, uprzedni Naczelny Rabin Rzymu, oraz Imam meczetu Rzymskiego. Koncert był ufundowany przez Rycerzy Kolumba. Inni przedstawiciele chrześcijańscy, żydowscy, i muzułmańscy także byli obecni. Koncert był co-sponsorowany przez Papieską Radę ds. Jedności Chrześcijan, Papieską Radę ds. Dialogu Między religijnego, oraz odpowiednich komisji Watykańskich ds. Stosunków z Żydami i Muzułmanami. Koncert także był nagrany i pokazany w Lincoln Center w Nowym Jorku w marcu. W czerwcu był pokazany w Bibliotece Kongresu w Waszyngtonie. Koncert był pokazany ponad 100 razy na ponad 80 kanałach telewizyjnych w całych Stanach Zjednoczonych i wydany na krążku DVD.


 

 • 2004 -- Żeby pomóc Ojcu Świętemu, Zakon wsparł finansowo szereg Watykańskich kongregacji i innych projektów związanych z Stolicą Apostolską. Pośród nich: kontynuacja łącza satelitarnego dla Papieskiej Rady ds. Komunikacji Społecznej, wsparcie dla Papieskiej Akademii Pro-Vitae oraz Papieskiej Biblioteki Misyjnej. Zakon także przekazał fundusze na wirtualną przechadzkę po kaplicy Redemptoris Mater - prywatnej kaplicy Ojca Świętego zaprojektowanej przez o. Marko Ivan Rupnik, który także pracował nad renowacją kaplicy Najświętszej Rodziny w biurze Rady Najwyższej w New Haven.

 • 2004 -- W solidarności z Ojcem Świętym i jego orędziu że rok od października 2004 r. do października 2005 r. będzie rokiem Eucharystii, Rycerze Kolumba zaplanowali trzeci Kongres Eucharystyczny, który odbędzie się zaraz po Zebraniu Rady Najwyższej w sierpniu 2005 r. w Chicago.

 • 2004 -- Przesłanie Ojca Świętego do Rycerzy Kolumba (PDF, po angielsku)