Text Size:
  • A
  • A
  • A

Komunikacja radiowo-telewizyjna

Jan Paweł II

W czasie pontyfikatu papieża Jana Pawła II, Rycerze Kolumba odegrali główną rolę w rozwoju technologicznym środków przekazu Watykanu, umożliwiając komunikację z całym światem. W 1978 roku transmisja do krajów misyjnych inauguracji Ojca Świętego Jana Pawła II była finansowana przez Rycerzy Kolumba. Wkrótce potem Rycerze Kolumba sponsorowali realizację filmu z pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II, która odbyła się do Meksyku i sanktuarium Matki Boskiej z Guadelupe.

Od samego początku wzrastało zaangażowanie i współpraca Rycerzy z Watykanem w zakresie rozwoju komunikacji radiowo-telewizyjnej. Kiedy w 1979 roku papież odwiedził Stany Zjednoczone, to film z tej podróży sponsorowali Rycerze Kolumba.

Kilka lat później, w 1985 roku, Rycerze Kolumba sfinansowali kupno ruchomego studia telewizyjnego dla Telewizji Watykańskiej. Dwa wozy transmisyjne także zostały zakupione przez Rycerzy Kolumba, w 1991 i w 1993 roku.

Poza tym, Rycerze zakupili nowy przekaźnik dla radia watykańskiego w 1985 roku, sponsorowali i współpracowali z Watykanem przy realizacji różnych programów satelitarnych, wliczając w to takie wydarzenia związane z Ojcem Świętym jak: Światowy Dzień Modlitw o Pokój w Asyżu (1986), Dzień Modlitw o Pokój w Asyżu (2002), Światowy Dzień Młodzieży w Manili (1995), Światowy Dzień Młodzieży w Rzymie (2000), uroczyste otwarcie Drzwi Świętych w Bazylice Świętego Piotra na Wielki Jubileusz, wizytę Ojca Świętego w Nazarecie (2000), i wiele innych które były transmitowane przez łącza satelitarne Rycerzy.

Oprócz finansowanie połączeń satelitarnych i realizacji filmów z wydarzeń pontyfikalnych, a także innych potrzeb w zakresie komunikacji radiowo-telewizyjnej Watykanu, Rycerze finansowali komputeryzację biura Kongregacji ds. Świętych (1992), komputeryzację katalogów Papieskiego Uniwersytetu Urbaniańskiego w Rzymie (2002), i produkcję wirtualnego zwiedzania papieskiej prywatnej Kaplicy Matki Zbawiciela (Redemptoris Mater), aby można było podziwiać piękno mozaik projektowanych przez ojca Marka Ivana Rupnika, który także jest autorem projektu zmian dekoracji kaplicy Najświętszej Rodziny w Urzędzie Rady Najwyższej.