Text Size:
  • A
  • A
  • A

Członkostwo

Prośba o dodatkowe informacje nt. Członkostwa

Aby uzyskać informacje jak zostać Rycerzem, prosimy o przesłanie emaila z danymi personalnymi* do: informacja@kofc.org

(* nazwisko, miesjce zamieszkania, i nr. telefonu)

Obejrzyj prezentacje o Rycerzach Kolumba

Obejrzyj prezentacje wstępną o Rycerzach Kolumba.

Życie i Dziedzictwo ks. McGivney

Obejrzyj film dokumentarny o życiu założyciela Rycerzy Kolumba, księdza Michael’a McGivney.