Text Size:
  • A
  • A
  • A

Działalność na rzecz Kościoła

Działalność na rzecz Kościoła

Chrześcijanie starają się włączyć w działalność duszpasterską Kościoła Katolickiego. Jeśli dobre intencje mają przynieść owoce, jeżeli Kościół ma nie tylko przeżyć, ale się rozwijać w dzisiejszym społeczeństwie, zarówno mężczyźni jak i kobiety muszą brać czynny udział w życiu Kościoła.

Potrzebne są akcje w duchu ekumenicznym. Jako Rycerze Kolumba, jesteśmy zobowiązani do popierania takich akcji.

Apostolat świecki ma obowiązek czynnie włączać się w działalność Kościoła. Twoja rada posiada członków, strukturę organizacyjną i możliwości komunikacji, aby zaangażować się w tę działalność i rozpowszechniać informacje wśród wspólnoty chrześcijańskiej.

Powinniśmy wzywać do jedności, zrozumienia i propagować ruch ekumeniczny pomiędzy religiami. Należy także inicjować programy, poprzez które członkowie mogą spełniać obowiązki Katolika zajmując się dobroczynnością, edukacją i praktykami religijnymi.