Text Size:
  • A
  • A
  • A

Działalność w służbie Rady

Wiele przedsięwzięć Rycerzy Kolumba jest podejmowanych w służbie wartości i wymaga wiele wysiłku, wiele też jest organizowanych tylko dla przyjemności.

Członkowie Twojej rady, to Twoi sąsiedzi, przyjaciele i znajomi, którzy tak samo jak Ty są zainteresowani sportem, kulturalnymi wydarzeniami i życiem towarzyskim.

Możliwości zajęć towarzyskich są niewyczerpane- sportowe mecze i gry towarzyskie, czy to w golfa, piłkę nożną, hokej, tenis, kręgle, zwiedzanie wystaw, wspólne oglądanie filmów, prelekcje, potańcówki, pikniki, przyjęcia z okazji czyichś urodzin, imienin, czy też rocznic- wszystko to stanowi bardzo ważną część życia braterskiej wspólnoty.

Działalność w zakresie „public relations” także należy do działalności programowej rady. Dyrektor ds. Działalności na rzecz Rady i personel zajmujący się „public relations” mają za zadanie informować członków o wszystkich bieżących i przyszłych wydarzeniach.

Ponadto szeroka publiczność powinna być poinformowana o działalności rady za pomocą gazet, radia i telewizji. Ludzie mają prawo wiedzieć jak ważną rolę odgrywa rada Rycerzy Kolumba w lokalnej wspólnocie.

Aby wywiązać się z tych obowiązków, przewodniczący ds. „public relations” i członkowie komitetu powinni ściśle współpracować z wszystkimi dyrektorami działalności programowej i funkcjonariuszami rady.