Dzień Modlitw w Intencji Dziecka Nienarodzonego

Rycerze Kolumba są liderem ruchu w obronie życia od ponad 40 lat. Dzień Modlitwy o Dziecku Nienarodzonym Rycerzy Kolumba jest okazją dla rycerzy, aby wstawić się przeciwko złu aborcji.

Rady Rycerzy Kolumba wykorzystują Dzień Modlitwy o Dziecko Nienarodzone - zawsze popularne wydarzenie w całym Zakonie - aby wspólnie z rodziną i przyjaciółmi zorganizować różnorodne programy modlitewne w swoich parafiach i społecznościach, które podkreślają nasze niekończące się zaangażowanie w sprawę dzieci nienarodzonych i ich matek.

Kroki Działania

Każda rada jest zachęcana do uczestnictwa poprzez organizację specjalnego spotkania modlitewnego w miejscu posiedzeń lub w lokalnym kościele parafialnym. Podczas obchodów Dnia Modlitwy o Dziecka Nienarodzone Rycerzy Kolumba:

 • Rady zachęcane są do przeprowadzenia Mszy św. lub różaniec, celebrującej kulturę życia. Należy pamiętać, aby zaprosić wszystkich członków społeczności, w tym urzędników publicznych i pracowników służby zdrowia, aby pokazać wszystkim silne poparcie w kwestii budowania kultury życia w danej okolicy. Duża frekwencja da innym odwagę, aby wypowiadać się głośno w tej sprawie, a także pokaże społeczności, że istnieje grupa gotowa pomóc kobietom w kryzysowych ciążach.
 • Aby zaplanować to nabożeństwo, rady lokalne powinny:
  • Skonsultować się ze Kapelanem rady lub z proboszczem parafii, aby ustalić datę i rodzaj nabożeństwa (np. różaniec, Msza św., itp.);
  • Zaprosić na nabożeństwo wszystkich członków rady oraz ich rodziny, a także parafian i członków lokalnych grup kultury życia;
  • Poprosić proboszcza o zapowiedź programu z ambony lub w biuletynie podczas wszystkich Mszach św. w weekend poprzedzający wydarzenie;
  • Wysłać ogłoszenie do lokalnej gazety diecezjalnej oraz lokalnych świeckich środków media.
 • Dzień Modlitwy o Dziecka Nienarodzone Rycerzy Kolumba został ustanowiony w celu potwierdzenia zaangażowania Zakonu w budowanie kultury, która szanuje i chroni każde życia ludzkie od poczęcia do naturalnej śmierci.