Text Size:
  • A
  • A
  • A

Inicjatywa Ultrasonograf

Rady zapewniają fundusze na zakup nowych technologii medycznych dla ośrodków opieki prenatalnej

Kultura Życia

Od 2009 roku dzięki Inicjatywie Ultrasonograf rady stanowe i lokalne Rycerzy Kolumba razem z Radą Najwyższą sfinansowały zakup przeszło 900 maszyn USG o łącznej wartości około 44 milionów dolarów, które trafiły do nieprzeprowadzających aborcji ośrodków opieki prenatalnej (ang. PCC - Pregnancy Care Center) na terenie Stanów Zjednoczonych oraz w Kanadzie.

FUNDUSZE NA APARATY USG
Dzięki Inicjatywie Ultrasonograf, w sytuacji gdy stanowa lub lokalna rada zbierze połowę środków na zakup aparatu USG, Rada Najwyższa zapewnia drugą połowę, pokrywając koszt zakupu sprzętu, który pomaga Ośrodkom Opieki Prenatalnej (PCC) w trosce o zdrowie matek i ich nienarodzonych jeszcze dzieci. Aparaty USG zapewniają kobietom skłaniającym się ku decyzji o aborcji nowy sposób patrzenia na życie rozwijające sie pod ich sercem.

NOWOŚĆ! – DOFINANSOWANIE MOBILNYCH JEDNOSTEK MEDYCZNYCH
Co więcej, w ramach wsparcia dla stanowych lub lokalnych zbiórek funduszy na Inicjatywę Ultrasonograf prowadzonych z zamiarem umieszczenia USG w pojazdach mobilnych jednostek medycznych, Rada Najwyższa będzie teraz zapewniać dodatkowe środki na pokrycie większości – lub całości – z pozostałych 50% kosztu aparatu USG.

Jeżeli rada stanowa lub lokalna zbierze całość środków potrzebnych do zakupu pojazdu (np. busa lub ciężarówki), który mógłby służyć PCC jako mobilna jednostka medyczna, Rada Najwyższa pokryje cały koszt zakupu aparatu USG do wykorzystania w jednostce.

(Photo by Chad Case Photography)

„OKNO DO ŁONA MATKI”
Doświadczenie dzisiejszej medycyny zapewnia „okno do łona matki” - powiedział Najwyższy Rycerz Carl A. Anderson. „Już od wczesnych faz ciąży kobieta może zobaczyć jej rozwijające się dziecko, usłyszeć bicie jego serca i rozpoznać cud nowego życia w jej łonie”.

Badania USG, które są zalecane w trakcie ciąży w celach diagnostycznych, używają fal ultradźwiękowych do skanowania brzucha kobiety, tworząc obraz lub zdjęcie USG dziecka w jej łonie. Bez wsparcia Rycerzy Kolumba większość PCC nie byłaby w stanie zakupić aparatów USG, które kosztują zazwyczaj dziesiątki tysięcy dolarów, ani pojazdów służących jako mobilne jednostki medyczne, kosztujących często od 100 do 250 tysięcy dolarów.

Rady stanowe i lokalne, pragnące uczestniczyć w Inicjatywie Ultrasonograf, powinny zapoznać się z Wytycznymi Inicjatywy Ultrasonograf (ang.), dotyczącymi wymagań programu. Przed złożeniem Wniosku (ang.) o finansowanie Inicjatywy Ultrasonograf do biura Rady Najwyższej, rada musi zebrać połowę środków potrzebnych na zakup aparatu USG lub całość środków potrzebnych na zakup odpowiedniego pojazdu w charakterze mobilnej jednostki medycznej. Odpowiedzi na Najczęściej Zadawane Pytania - FAQ (ang.) zapewniają dodatkowe informacje na temat finansowania programu.

Przed rozpoczęciem jakiejkolwiek zbiórki środków, przejrzyj Dokument zakwalifikowania Ośrodka Opieki Prenatalnej we Współpracy z Lokalną Diecezją (#9885 – ang.). Następnie zaprezentuj Diecezjalną Ocenę (#4884 – ang.) diecezjalnemu dyrektorowi ds. kultury życia. Po uzupełnieniu i podpisaniu jej przez dyrektora Diecezjalna Ocena powinna zostać przesłana do biura Kultury Życia w biurze Rady Najwyższej. Po otrzymaniu rekomendacji biura Kultury Życia, które PCC mogą być uwzględnione w programie Inicjatywa Ultrasonograf i pod warunkiem, że rada i PCC spełnią także wspólne kryteria zamieszczone w Wytycznych Inicjatywy, zbiórka funduszy może się rozpocząć.

Inicjatywa Ultrasonograf Rycerzy Kolumba stara się zapewnić medycznie certyfikowaną ochronę życia przez PCC z wykorzystaniem nowoczesnych technologii do monitorowania stanu zdrowia dziecka w macicy i umożliwić matkom naoczne doświadczenie jego rozwoju.

Biuro Kultury Życia, Departament Misji Bratniej,
Rycerze Kolumba
1 Columbus Plaza
New Haven, CT 06510-3326

william.obrien@kofc.org      203-752-4403