Text Size:
  • A
  • A
  • A

Wspieranie Powołań

Refundacja Pomocy dla Powołań Duchownych

Poprzez program RSVP rady, zgromadzenia i koła Giermków „adoptują” jednego lub więcej kleryków lub postulantów i zapewniają im wsparcie finansowe i duchowe.

Fundusze RSVP służą na pokrycie wydatków kleryków lub kandydatów do zgromadzeń zakonnych, takich jak opłaty za studia, zakup podręczników, ubezpieczenie samochodowe, koszty podróży, nagłe potrzeby i inne wydatki na życie. Rycerze dostarczają nie tylko wsparcia finansowego. Członkowie korespondują z klerykami, sponsorują obiady, zachęcają do przystąpienia do Rycerzy Kolumba, i co najważniejsze, modlą się w intencji powołań.

W latach 2004-05 pomoc finansowa, którą rady przekazały dla przyszłych księży, sióstr i braci zakonnych przekroczyła 2,5 miliona dolarów. Lokalne jednostki biorące udział w RSVP zebrały i przekazały 2 520 478 dolarów bezpośrednio kwalifikującym się do pomocy kandydatom. Liczba osób, które otrzymały pomoc wynosi 4 392, na co złożyło się 2 500 lokalnych jednostek.

Rady i zgromadzenia otrzymują zwrot 100 dolarów na każde darowane 500 dolarów, do sumy 2 tys. dolarów przekazanych jednej osobie. Giermkowie otrzymują 20 dolarów na każde darowane 100 dolarów. Na Filipinach i w Meksyku, rady i zgromadzenia otrzymują we własnej walucie ekwiwalent 50 dolarów na każde 250 darowane.

Father McGivney and Bishop Daily Vocations Scholarships
 (Stypendium Księdza McGivney’a i Biskupa Daily)

Rycerze Kolumba rocznie przydzielają nowe i wznawiają dziesiątki stypendiów z fundacji: „Father Michael J. McGivney Scholarships Fund” i „Bishop Thomas V. Daily Vocations Scholarships Fund”.

W każdym programie pierwszeństwo mają członkowie i ich dzieci. Stypendium jest odnawiane co roku na przestrzeni czterech lat. Stypendium Księdza McGivney’a jest przyznawane na podstawie potrzeb, natomiast Stypendium Biskupa Daily na podstawie osiągnięć.

W czasie roku akademickiego 2004-05, 35 kleryków otrzymało stypendium Księdza McGivney, 29-u ze Stanów Zjednoczonch, 6-u z Kanady . Oprócz tego, 61 stypendiów zostało odnowione. Nagrodę Biskupa Daily otrzymało 10-u kleryków ze Stanów Zjednoczonych i 3-ech z Kanady, a 25 stypendiów zostało odnowionych. Pośród nowych stypendystów, ponad połowa to Rycerze lub synowie Rycerzy. Od początku istnienia programu, łączna suma przekazana w postaci stypendiów, wynosi prawie 4 miliony dolarów.

Inne projekty wspierania powołań

  • Wspieranie narodowych seminariów w Rzymie: North American College, Pontifical Canadian College i Pontifical Mexican College
  • Wsparcie dla American College w Louvain, w Belgii.
  • Publikacja serii „Keep the Faith Alive” - kolorowych ogłoszeń na okładce magazynu „Columbia”. Co miesiąc ukazuje się zdjęcie i wypowiedź osoby, która zdecydowała się wstąpić do seminarium lub do klasztoru.
  • Przekazanie funduszy Konferencji Biskupów Kuby na seminarium duchowne.
  • Pomoc finansowa przy budowie domu dla żeńskiego zgromadzenia zakonnego w Brazylii.
  • Pomoc finansowa przy odnowie Papieskiego Instytutu Polskiego w Rzymie, i przy budowie nowego seminarium w Tlalpan, w Meksyku.