Text Size:
  • A
  • A
  • A

Działalność na rzecz Młodzieży

Dzisiejsza młodzież

Dzisiejsza młodzież, która ma wyrosnąć na naszych przyszłych liderów, poszukuje wiary i autorytetów, którym można ufać, a także możliwości podjęcia odpowiedzialności i zadań.

Mimo, że wielu młodych ludzi wykazują wierność prawdziwym wartościom, ogólnie młodzież ocenia się na podstawie niekontrolowanego zachowania mniejszości. Do nas, Rycerzy Kolumba należy umożliwienie młodzieży osobistego zaangażowania się w pozytywną działalność, aby sprostać zadaniom, jakie na nich stawiają wymagania naszych czasów.

Niewątpliwie, jest wiele możliwości na usprawnienie naszych programów dla młodzieży. Należy zwerbować większą liczbę członków rady do pracy z młodzieżą. Dorośli liderzy mają za zadanie wychować młodzież na odpowiedzialnych ludzi, którzy będą kształtować w przyszłości swoje otoczenie.

Aby wpływać na młodzież należy z nią współpracować i słuchać, co mają do powiedzenia. Należy też wspierać ich działalność poprzez sponsorowanie kółek Giermków Kolumba, programu starszy brat/starsza siostra, popieranie harcerstwa i walkę z narkotykami i alkoholem.

Istnieje wiele innych możliwości programów pomagających wychować naszą młodzież na przyszłych liderów.