Text Size:
  • A
  • A
  • A

Pielgrzymi wezwani by naśladować swoim życiem życie Chrystusa

6/20/2008

 Gwardia Honorowa składająca się z dwudziestu Rycerzy Czwartego Stopnia z okolic Quebecu szła na czele procesji ulicami Quebec City. Szli obok Arki Nowego Przymierza, której transport w czasie jej pielgrzymowania poprzez Kanadę w roku poprzedzającym Kongres organizowali kanadyjscy Rycerze

15 tys. pielgrzymów zgromadzonych 19 czerwca w czasie Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego wzięło sobie do serca wezwanie Chrystusa „bądźcie światłością dla wszystkich”. Niosąc zapalone świece, pielgrzymi przeszli w procesji z Najświętszym Sakramentem  ulicami Quebec City. Monstrancja w procesji była wieziona na specjalnej przyczepie samochodowej. Na tej przyczepie też jechali  klęcząc  przed Najświętszym Sakramentem:  gospodarz kongresu kardynał Marc Oullet z Quebecu i kardynał Józef Tomko, reprezentujący papieża Benedykta XVI.

„To jest świadectwo mojej wiary” powiedział Zastępca Najwyższego Mistrza Jean – Paul Germaine, który wraz z dwudziestoma Rycerzami Czwartego Stopnia szedł na czele procesji. Rycerze szli z Arką Nowego Przymierza, symbolem kongresu. W ramach przygotowania do Kongresu Eucharystycznego.
 kanadyjscy Rycerze organizowali wędrówkę Arki przez ponad 50 tys. mil  w czasie jej peregrynacji przez Kanadę.

W ciągu dnia, osobiste świadectwa wiary uczestników w Eucharystię wskazywały jak wielką moc ma Chrystus, aby zmieniać świat. Ks. biskup Antonio G. Tagle z Imus, z Filipin, powiedział uczestnikom  Kongresu, że katolicy są wezwani, aby żyć tak, jak żył Chrystus. To znaczy „radować się z radującymi i martwić się z martwiącymi” To także znaczy przeciwstawiać się wszystkim fałszywym bogom, którym oddaje cześć współczesne społeczeństwo. Naszą misją jest zdemaskowanie fałszywych bogów zysku, przyjemności i wykorzystywania innych dla swoich egoistycznych interesów.

„Ci, którzy oddają cześć fałszywym bogom, stają się niewrażliwi na potrzeby bliźnich”, powiedział biskup Tagle. Następnie wezwał uczestników do pójścia w ślady Jezusa i „okazywania współczucia słabym i ubogim”, a także ludziom wyrzuconym poza nawias społeczeństwa. Tak jak to czynił Jezus,  „powinniśmy pokazać im, że Bóg nie jest daleko” powiedział.

Pani Elizabeth Nguyen Thi Thu mówiła o swoim bracie, księdzu wietnamskim, kardynale Francois – Xavier Nguyen Van Thuan, który spędził ponad dwanaście lat w więzieniu od czasu, gdy na początku lat 70-tych w jego kraju przejęli władzę komuniści.

Papież Benedykt XVI otworzył proces kanonizacyjny kardynała Van Thuan we wrześniu 2007 roku. Pani Hong opowiedziała, jak podczas dziewięciu lat trzymano go w odosobnieniu, wówczas podtrzymywał go jedynie Jezus ukryty w Hostii, którą trzymał blisko serca, w kieszeni koszuli.

Uwięzienie jej brata, powiedziała następnie pani Hong, „było drogą do świętości. Był on głęboko złączony z kochającym Bogiem poprzez Eucharystię”. Przemówienie pani Hong zakończyła zapowiedź nowego filmu biograficznego o kardynale Van Thuan: „Road of Hope: The Spiritual Journey of Cardinal Francois -Xavier Nguyen Van Thuan”. Ten film dokumentarny został zrobiony przez „Salt and Light”, kanadyjską telewizję katolicką, dzięki funduszom ofiarowanym przez Rycerzy Kolumba.

Program tego dnia Kongresu Eucharystycznego obejmował również przedstawienie teatralne przypowieści o synu marnotrawnym wystawione podczas liturgii pokutnej prowadzonej przez kardynała Claudia Hummes z Sao Paolo, z Brazylii i Mszę św. celebrowaną przez kardynała Justina Rigali z Filadelfii. Podczas całego popołudnia, setki księży słuchało spowiedzi.