Text Size:
 • A
 • A
 • A

Polityka prywatności i ochrona danych osobowych dotycząca unii europejskiej

Rycerze Kolumba
Inspektor Ochrony Danych: Andrew Bucknam
Przedstawiciel w UE: Szymon Czyszek

Twoje dane osobowe – co to jest?
Dane osobowe odnoszą się do żyjącej osoby, która może zostać zidentyfikowana na ich podstawie. Identyfikacja ta może odbyć się przy pomocy jedynie tych informacji lub w połączeniu z każdą inną informacją, która jest w posiadaniu administratora danych lub w których posiadanie może on wejść. Przetwarzanie danych osobowych jest uregulowane przez Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 ("RODO").

Kim jesteśmy?
Rycerze Kolumba („Knights of Columbus”) są administratorem danych (adres korespondencyjny podano poniżej). Oznacza to, że decydujemy o tym, w jaki sposób Twoje dane osobowe są przetwarzane i w jakim celu. Rycerze Kolumba działają poprzez rady lokalne i rady stanowe.

Kto jest odbiorcą tego komunikatu?
Komunikat dotyczy tylko obywateli Unii Europejskiej, którzy udostępniają swoje dane osobowe Rycerzom Kolumba.

W jaki sposób zbieramy Twoje dane osobowe?
Rycerze Kolumba zbierają Twoje dane osobowe w następujący sposób:

 • Za pośrednictwem Deklaracji Członkowskiej (znanej również jako Formularz 100), którą przyszli członkowie wypełniają i przesyłają do Rady Najwyższej w celu stania się członkami Rycerzy Kolumba;
 • Poprzez uzupełnienie i przesłanie każdego możliwego do wypełnienia formularza na naszej stronie internetowej, w tym między innymi: formularza "Kontakt", "Dołącz do nas" oraz formularzy bratnich.
 • Poprzez odwiedziny naszej strony internetowej www.kofc.org
 • Przez uczestnictwo w różnych charytatywnych, towarzyskich i religijnych wydarzeniach organizowanych przez Rycerzy Kolumba, w trakcie których dane osobowe uczestników są zbierane i ich podanie jest konieczne dla uczestnictwa w tych wydarzeniach.

W jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe?
Rycerze Kolumba działają w zgodzie ze swoimi zobowiązaniami wynikającymi z RODO poprzez zapewnienie, że dane osobowe są aktualne, poprzez bezpieczne przechowywanie i niszczenie danych osobowych; poprzez niezbieranie i nieprzechowywanie nadmiernej liczby danych osobowych; poprzez ochronę danych osobowych przed ich utratą, nadużyciem, nieautoryzowanym dostępem do nich i ujawnieniem ich oraz poprzez zobowiązanie się do wykorzystania stosownych technicznych środków w celu ochrony danych osobowych.

Używamy Twoich danych osobowych w następujących celach:

 • By umożliwić członkostwo w Rycerzach Kolumba;
 • By dostarczyć i ulepszać nasze produkty i usługi;
 • By informować Cię o charytatywnych działaniach związanych z misją Rycerzy Kolumba.

Jaka jest prawna podstawa przetwarzania Twoich danych osobowych?
Rycerze Kolumba mają prawo przetwarzać Twoje dane na podstawie Twojej wyraźnej zgody. Zgodę tę możesz w każdej chwili wycofać poprzez przesłanie drogą mailową prośby o usunięcie Twojej zgody do naszego Inspektora Ochrony Danych na adres: privacy.officer@kofc.org.
Udostępnianie Twoich danych osobowych
Udostępniamy Twoje dane osobowe właściwym jednostkom zależnym Rycerzy Kolumba w jurysdykcji, w której przebywasz, takim jak rady lokalne i rady stanowe, oraz innym podmiotom mającym siedzibę w Twojej jurysdykcji, które działają za przyzwoleniem Rycerzy Kolumba, a także firmom IT, które zarządzają infrastrukturą informatyczną Rycerzy Kolumba. Twoje dane osobowe zawsze będą traktowane jako ściśle poufne.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?
Rycerze Kolumba przechowują Twoje dane tak długo, jak to konieczne dla umożliwienia Ci członkostwa w organizacji, a także dla celów badań archiwalnych oraz w celach statystycznych. Masz prawo wystąpić o usunięcie Twoich danych poprzez skontaktowanie się z naszym Inspektorem Ochrony Danych na adres: privacy.officer@kofc.org.

Twoje prawa i Twoje dane osobowe
Z wyjątkiem przypadków określonych w RODO, posiadasz następujące prawa w odniesieniu do swoich danych osobowych:

 • Prawo do otrzymania kopii odnoszących się do Ciebie danych osobowych, które przechowują Rycerze Kolumba;
 • Prawo do wystąpienia do Rycerzy Kolumba z prośbą o sprostowanie danych osobowych, które okażą się niedokładnie lub nieaktualne;
 • Prawo do wystąpienia o usunięcie Twoich danych osobowych, kiedy nie zachodzi już potrzeba, by Rycerze Kolumba je przechowywali;
 • Prawo do wycofania swojej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w dowolnym momencie;
 • Prawo do wystąpienia do administratora danych o przedstawienie dotyczących Ciebie danych osobowych i tam, gdzie to możliwe, do przeniesienia tych danych bezpośrednio do innego administratora danych osobowych (znane jako prawo do przenoszenia danych);
 • Prawo, by w sytuacji sporu w odniesieniu do poprawności lub do przetwarzania Twoich danych osobowych wystąpić o ograniczenie co do dalszego ich przetwarzania;
 • Prawo do wniesienia skargi do stosownego organu ochrony danych osobowych.

Dalsze przetwarzanie
Jeżeli będziemy chcieli użyć Twoich danych osobowych w nowych celach nieobjętych tą Polityką Prywatności i Ochrony Danych Osobowych, dostarczymy Ci zawiadomienie wyjaśniające ten nowy sposób użycia przed rozpoczęciem ich przetwarzania oraz określimy odpowiednie cele i warunki przetwarzania danych. W zależności od tego, gdzie i kiedy będzie to konieczne, poprosimy o Twoją uprzednią zgodę na nowy zakres przetwarzania.

Dane kontaktowe
W celu skorzystania ze wszystkich praw odnoszących się do tego tematu, zadania pytań oraz zgłoszenia skarg prosimy o skontaktowanie się z naszym Przedstawicielem w UE drogą e-mailową na adres: eu.representative@kofc.org oraz z naszym Inspektorem Ochrony Danych na adres: privacy.officer@kofc.org.

Adres korespondencyjny Rycerzy Kolumba

Knights of Columbus
1 Columbus Plaza
New Haven, CT 06510
Attn: Privacy Officer

Kontakt do Organu Nadzoru

Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2 
00-193 Warszawa
tel. 22 531 03 00
fax. 22 531 03 01
kancelaria@giodo.gov.pl